Varerne går direkte fra marken til forbrugerne

Vi skal sælge glæde, siger Jesper Andersen på Birkemosegaard på Sjællands Odde. Her er driften baseret på et stort direkte salg til forbrugerne via egen gårdbutik, vareture og samarbejde med de økologiske forbrugere i Københavns Fødevarefællesskaber.

Salg direkte til forbrugerne

120 hektar dyrket areal og et samlet dyrehold på cirka 45 ammekøer med opdræt er der på Birkemosegaard på Sjællands Odde. Ikke ligefrem prototypen på en bedrift, der kan brødføde en familie med far, mor, tre hjemmeboende børn og dertil tre medarbejdere. At det kan lade sig gøre skyldes udelukkende, at Birkemosegaard er mere end et landbrug.

Gårdbutik og vareture

I en af driftsbygningerne er indrettet en velassorteret gårdbutik, der især i sommermånederne nyder godt af de mange feriegæster på Odden og i Odsherred. Og året rundt kører Jesper Andersen, der sammen med hustruen Kalatrong Apairatana (kaldet Kung) ejer og driver Birkemosegaard, tre ugentlige vareture til private kunder i Nordsjælland og København.

Kvalitet frem for kvantitet

Udover det direkte salg til forbrugerne er det kendetegnende for Birkemosegaard, at der satses på kvalitet frem for kvantitet. - Vi skal sælge glæde og jubel. Vi skal dyrke andre sorter, når vi går ned i kvælstof-input. I stedet for at bruge de sorter, der giver størst muligt udbytte, skal vi have fokus på kvaliteten: På smagen, proteinindholdet og bageevnen, lyder Jespers filosofi.

Lidt men godt kan give god økonomi

For ham er der også god økonomi i at satse på en kvalitet, der er så god, at den udløser en højere salgspris. - Det kan jo være lige meget med at høste en masse kg, hvis bundlinjen er god med færre kg, mener han. Et konkret eksempel på hans fokus på kvalitet er, at Jesper var en af de første, der genindførte hvedesorten Bussard til Danmark, efter den i flere år havde været helt fortrængt af højere ydende sorter. - Bussard er en af de bedste moderne hvedesorter. Det er en vinterhvede og har derfor en hård gluten, som møllerne gerne vil have til at blande op med vårhveden, der har en blødere gluten, forklarer han.

Vækst i gårdbutikken

Formentlig på grund af den økonomiske krise er nogle af de faste kunder på vareturene faldet fra i løbet af 2012. Til gengæld kommer der flere og flere i gårdbutikken, der styres af Kung. Hun tager sig gerne tid til at udveksle venlige bemærkninger med kunderne og kan for eksempel huske deres børns navne i mange år. Belønningen er en stor loyalitet fra kundernes side, og ofte kommer folk langvejs fra for at handle i butikken.

Forening er største kunde

Den største kunde er dog Københavns Fødevarefællesskab (KBHFF); en forening af økologiske forbrugere, som Jesper hver onsdag kører varer til på adresser i København. Her råder foreningen over flere fordelingscentraler, hvor varerne bliver pakket om fra sække og kasser til husholdningsstørrelse, inden de bliver afhentet af de enkelte medlemmer. Fra starten i 2008 og frem til 2012 voksede KBHFF nærmest eksplosivt. Først efter fire år synes væksten nu at være ved at flade ud. Omkring 15 procent af Birkemosegaards omsætning kommer fra salget til foreningen.

Biodynamisk drift

Vi er biodynamikere og bruger derfor ikke konventionel gylle på markerne. Det kan de godt lide i Københavns Fødevarefællesskab, og derfor er vi en af deres foretrukne leverandører, fortæller Jesper. Af og til har han dog også diskussioner med foreningens folk. - Det sker, at de får nogle ideer, som jeg fraråder dem at følge. Det kan for eksempel være, at de vil have blå kartofler eller lilla gulerødder. Sådan nogle ser måske sjove ud, men jeg må så forklare dem, at de altså ikke smager af noget, fortæller Jesper med et smil. Selv uden blå kartofler og lilla gulerødder bliver der på Birkemosegaard dyrket over 25 forskellige afgrøder.

Brødkorn til eget mel og til Aurion

Siden 2010 er også en del af gårdens avl af brødkorn blevet formalet til mel og solgt under eget navn i butik og på vareture. Formaling og pakning i detailposer skete det første år hos samarbejdspartneren Mejnerts Mølle. Men fra 2011 sker det på Birkemosegaards egen lille kværn, og der bliver ikke produceret til lager. På den måde kan kunderne få helt friskmalet mel.

Vi sælger 20 til 40 kg mel om ugen. Desuden sælger vi hele uformalede kerner til kunder, der selv har en lille kværn, fortæller Kung. Langt hovedparten af Birkemosegaards brødkorn sælges dog fortsat til den økologiske mølle Aurion i Hjørring. Aurion foretrækker biodynamisk kvalitet og betaler tillæg for det.

Kødkvæg med Limousine og Galloway

Ligesom grøntsagerne sælges også kødet fra bedriftens ammekvæg-besætning i gårdbutikken. Moderdyrene er mindst 75 procent Limousine og op til 25 procent Rød Dansk Malkerace. Efter at have oplevet problemer med at kalve døde under kælvningen, er Jesper begyndt at krydse kvierne med en Galloway tyr. Det giver relativt små kalve på 30 - 35 kg, som klarer kælvningen i fin stil. Efter at have fået den første kalv kan køerne godt bedækkes med en tyr af stor race, uden det giver problemer. - Den seneste tid har jeg haft en Rød Angus tyr. Men jeg vil nok skifte den ud med en Hereford for at få en bedre kødsætning på kalvene, siger Jesper.

Lavt N-niveau

I markdriften er biodynamikeren Jesper underlagt strammere regler for kvælstof-tilførsel end andre økologer. I gennemsnit må der højst tilføres 112 kg N pr hektar, siger de biodynamiske regler. Til sammenligning siger de generelle økologiske regler i Danmark maks. 140 kg N pr hektar. Men selv det biodynamiske maksimum holder Jesper sig langt under. - Jeg har jo ikke mere kvælstof at gøre godt med end gødningen fra de 45 ammekøer og deres opdræt, og så forfrugtværdien fra de kvælstofsamlende afgrøder. Det bliver til under 50 kg kvælstof pr. hektar, forklarer han.

Drøm om selvforsyning med energi

En karakteristisk ting ved Birkemosegaard er en lille Vestas-vindmølle fra 1981, som er meget synlig for bilister på vejen mod Odden Færgehavn. Vindmøllen producerer dobbelt så meget strøm, som der bliver brugt på bedriften. I det hele taget er Jesper og Kung meget interesserede i vedvarende energi. Et 30 kubikmeter stort fryserum til kødet leverer varme til opvarmning af en bolig, varme fra udluftning genbruges, og en solfanger giver varmt vand.

Drøm om biogas

Jeg har også en drøm om at komme med i et biogasanlæg. Så kan vi blive helt selvforsynende med energi, siger Jesper. For at få råd til investeringer og komme af med noget gammel gæld vil Jesper og Kung vældig gerne i kontakt med en ekstern investor. - Vi er lige så berørte af finanskrisen som mange andre. Så selv om vi har en sund driftsøkonomi, har vi brug for mere kapital til at udvikle bedriften, forklarer Jesper.

Fakta om Birkemosegård

Birkemosegaard er en af de fem bedrifter, som er med i projektet Bedre udbytter i økologisk planteavl.

 • Beliggende på Sjællands Odde hvor jorden er leret, JB 6 - 7, og nedbøren lille. Har derfor naturlige forudsætninger for lav udvaskning af næringsstoffer.
 • I familiens eje siden 1906. I 1968 omlagt til biodynamisk drift af Svend og Tove Andersen. Overtaget af Jesper Andersen i 1992. Ejes og drives i dag af Jesper og hustruen Kalatrong Apairatana (kaldet Kung). Beskæftiger desuden tre medarbejdere.
 • 130 hektar, inkl. forpagtning, hvoraf 120 hektar dyrkes med salgs- eller foderafgrøder (inkl. kløvergræs).
 • Dyrehold: Cirka 45 ammekøer med opdræt.
 • Gødning fra eget dyrehold og kvælstofsamlende afgrøder er eneste kilder til kvælstof. Det giver årligt maksimalt 50 kg N pr ha i gennemsnit.
 • Markplan 2012:
  • Kartofler: 5 ha
  • Frugt, bær og grønt: 3 ha
  • Hvede: 20 ha
  • Rug: 20 ha
  • Vinterbyg: 20 ha
  • Kløver til frø: 20 ha
  • Kløvergræs og helsæd til foder: 32 ha
 • Udbytter: Brødhvede: 3,5 til 6 ton/ha, afhængigt af det enkelte år. Rug: 3,5 - 5,5 ton.
 • I grønsagsmarken dyrkes mange afgrøder, bl.a. forskellige slags kål, løg, porrer, gulerødder, rødbeder, salat, fennikel, selleri, persille, majs, hokaido med mere.
 • I frugthaven dyrkes 12 slags æbler, pærer, blommer, søde kirsebær, ribs, jordbær med mere.
 • Gårdbutik med salg af egne og indkøbte økologiske varer.
 • Stort salg af frugt og grønt til Københavns Fødevarefællesskaber (KBHFF) og gennem vareture til private kunder.
 • Årlig samlet omsætning omkring 5,5 millioner kr. Deraf udgør butikkens salg godt 1,4 millioner kr. (i 2012). Af den øvrige omsætning kommer hovedparten fra vareturene til KBHFF og private kunder.

Mindre arbejde om 10 år - forhåbentlig

Jespers højest prioriterede ønske til fremtiden er at arbejde mindre og få mere tid til familien og til at danne sig et overblik i dagligdagen. I sommerhalvåret, hvor der både er gang i butikken og i arbejdet med jord og planter, samtidig med der skal køres vareture, arbejder både Kung og Jesper normalt mellem 70 og 80 timer om ugen.

Mere rationel drift

Det kan jo ikke gå i længden. Så min vision for de kommende år er at udvikle virksomheden til mere rationel drift og få ansat en chauffør, siger Jesper. Især vil Jesper meget gerne bruge mindre tid på vareturene og mere på bedriften. Indtil videre har han dog haft svært ved at finde en chauffør, der både er effektiv og god til kundepleje. Ikke mindst det sidste er en vigtig del af jobbet. Ved årsskiftet 2012-13 er en mulig løsning dog i udsigt. Den mere rationelle drift skal blandt andet komme gennem en udvidelse af butikken og pakkelageret.

Vil arbejde for større udbytter

Jeg vil også arbejde med at optimere bedriften, uden at udvide den, og få større udbytter. Som biodynamikere er vi jo i forvejen i front og bruger slet ikke konventionel gylle. Nu handler det om at øge udbytterne og mindske klimabelastningen med det kvælstofniveau vi har i dag. Det er en stor udfordring, understreger Jesper. For at blive bedre til at nå målene følger han opmærksomt med i den faglige udvikling. - Jeg deltager i en masse kurser og seminarer, og jeg følger meget med i hvad der sker inden for forskning og forsøg. Det er vigtigt hele tiden at blive fagligt dygtigere, især når man sætter sig høje mål.

Udfasning et stort skridt frem for dansk økologi

Jesper er ikke i tvivl om, hvad der er den helt store udfordring for økologisk planteavl de kommende år: - Det er udfasningen af konventionel gylle. Men jeg hører ikke til dem, der ser det som noget værre noget. Jeg ser det som rigtig positivt, at vi nu bliver rigtige økologer og kan klare os uden næringsstoffer fra det konventionelle landbrug. I det hele taget har Jesper et meget optimistisk syn på økologiens fremtid: - Flertallet i Folketinget vil det jo godt for økologien, og der kommer flere og flere forbrugere til, ikke mindst blandt de unge. Så salget stiger fortsat, og jeg tror, at det bliver ved med at gå fremad, siger han.

Kommentar af konsulent Sven Hermansen

Intensiv drift og lavt input

Birkemosegård er noget så sjældent som et intensivt drevet lavinput-landbrug. Der er kun den gødning der samles op i staldene efter de 45 stykker ammekvæg.

Egen produktion af alt kvælstof

Da køerne lever af hjemmeproduceret foder, er al den kvælstof, der er med til at producere afgrøderne, produceret af gårdens sædskifte med en stor del bælgplanter. Det er fortrinsvis kløver til frø og kløvergræsafgrøder til dyrefoder.

Maksimal værditilvækst på afgrøder

Jesper og Kung er selv meget bevidste om nødvendigheden af at lægge maksimal værdi på de afgrøder, der sælges ud af gården. Det, der også skal være fokus på, er gårdens marksystem, sædskiftet, der skal være trimmet til opgaven. En passende blanding af vinter- og vårsæd samt en- og flerårige afgrøder giver den nødvendige kvælstofforsyning og er den bedste måde at møde udfordringen med især tidsler på de lerholdige marker.

Læs mere

Links

Økologisk Landsforening står bag projektet, der er finansieret af Fødevareministeriets kvalitetsmærkeordning, EU og Promilleafgiftsfonden.

undefined undefined