Nyt værktøj til optimering af sædskifte på vej

En prototype på et program, der kan give landmanden feedback på effekten af hans sædskifte er netop blevet afprøvet. Programmet gør det lettere at planlægge et godt sædskifte og giver mulighed for at optimere driften.

Computerprogram vil kunne optimere driften

En prototype på et værktøj, der kan give Økologiske landmænd feedback på effekten af deres sædskifte, er afprøvet af Økologisk Landsforening i samarbejde med KU-science. Programmet (NDICEA af hollandsk oprindelse) giver bl.a. en oversigt over den kvælstofmængde, som er tilgængelig i jorden i løbet af sædskiftet, og viser samtidig den mængde kvælstof, som afgrøderne har absorberet. Den type oplysninger er meget værdifulde for økologiske landmænd og vil kunne være med til at optimere driften.

I dag dokumenterer landmænd deres drift vha. flere forskellige værktøjer. Dokumentationen er tidskrævende og bliver primært udarbejdet til myndighederne. Samtidig giver værktøjerne ikke nogen informationer, der kan være med til at optimere driften for landmanden. Hvis dokumentationsværktøjet blev kombineret med et optimeringsværktøj, ville de indtastede oplysninger komme til nytte både som dokumentationen og til optimering af bedriften.

Det hollandske program blev afprøvet på data fra 4 ud af de 5 forsøgsgårde i projekt "Bedre Økologiske udbytter". Afprøvningen viste, at et værktøj med tilsvarende funktioner giver landmanden et godt overblik over, hvilken effekt forskellige tiltag i hans sædskifte har haft på f.eks. kvælstofmængden i jorden og mængden af organisk stof i muldlaget. Der bliver derfor arbejdet videre på at udvikle et program, som kan varetage både dokumentationen til myndighederne og give landmanden driftsoptimerende information.

Download programmet NDICEA

Økologisk Landsforening står bag projektet, der er finansieret af Fødevareministeriets kvalitetsmærkeordning, EU og Promilleafgiftsfonden.

undefined undefined