Ukrudtsfrø

Har man ikke eget kornrenseri, bør man bruge et mobilt renseri til sin hjemmeavlede såsæd.

Indholdet af ukrudtsfrø i certificeret såsæd er altid lavt, og især dansk produceret såsæd er stort set fri for flyvehavre. Selvom der er masser af ukrudtsfrø i marken i forvejen, så vil de frø, der kommer med såsæden, blive placeret i den rette dybde på det optimale tidspunkt og med spiring på det tidspunkt, hvor det er allermest vanskeligt at bekæmpe.

Særligt for økologiske landmænd er det vigtigt, at man på den måde ikke ligefrem sår ukrudtet ud i marken. Og i forbindelse med brug af egen såsæd vil ukrudtsfrøene i såsæden være lige nøjagtigt de arter, som passer til afgrøden og til jordbunden på ejendommen, og som er vanskelige at rense fra såsæden.

Rens såsæden - eller køb certificeret

Man skal derfor ikke ikke bruge sit eget korn til såsæd, medmindre man har mulighed for at rense det ordentligt, og man bør også holde sig til certificeret såsæd, hvis der forekommer flyvehavre i marken. Har man ikke selv et ordentligt renseri, findes der i de fleste egne mobile renserier, som kan bestilles til lønbehandling.