Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps

Projektets formål er at fremme den økologiske produktion af vinterraps og samtidig imødekomme den store efterspørgsel på danskproduceret økologisk foderprotein og olie af god kvalitet til human konsum.

Formål

Projektets formål er at fremme den økologiske produktion af vinterraps og samtidig imødekomme den store efterspørgsel på danskproduceret økologisk foderprotein og olie af god kvalitet til human konsum. Herunder at bidrage til at nedsætte klimabelastningen fra økologisk landbrug samt at øge rentabiliteten af økologisk planteproduktion.

Forventede effekter

De økologiske landmænd får bedre videns-og beslutningsgrundlag for at dyrke vinterraps og herved mulighed for at forbedre deres økonomi, samt bidrage til at
mindske klimabelastningen fra økologisk landbrug ved erstatning af soja med rapskager.

Aktiviteter

Projektet gennemføres i følgende fire arbejdspakker:

  • Arbejdspakke 1: Succes med strategi i vinterraps
  • Arbejdspakke 2: Strategiafprøvning i dynamiske demonstrationer
  • Arbejdspakke 3: Beslutningsværktøj
  • Arbejdspakke 4: Mere gødning i systemet

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort løbende her på siden.

Der produceres videoer i de forskellige processer i projektet med henblik på at gøre den opnåede viden tilgængelig for landmænd så hurtigt og så effektivt som muligt. Projektets resultater formidles derudover ved markvandringer, i artikler i fagpressen og ved ERFA-gruppemøder.

Projektperiode

1. januar 2017 - 31. december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug og Erhvervsudviklingsordningen under Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne