Helbrak og minisommerbrak

Brak (helbrak/minisommerbrak) er i virkeligheden blot en udnyttelse af udsultningsprincippet som udføres på et tidspunkt, hvor man ellers ville have haft en afgrøde.

Nogle arter klarer sig ikke så godt, hvis det er tørt, f.eks. kvik, mens arter med dyb rodvækst bedre kan klare sig, som f.eks. tidsler. Brak kan gennemføres som helbrak, men dette vil sjældent blive taget i anvendelse, da det koster et helt års afgrøde. Det kan dog gennemføres i pletter for at komme noget rodukrudt til livs. Minisommerbrak gennemføres efter tidlig høst af en afgrøde til ensilage, eller efter tidlig oppløjning af kløvergræs eller grøngødning. Bekæmpelse gennemføres ifølge udsultningsprincippet i 6-8 uger, hvorefter der sås en konkurrencedygtig afgrøde eller efterafgrøde. Det er vigtigt, at brak følges op med at der såes en afgrøde, der er konkurrencedygtig!

Opsummering

  • Udnyttelse af udsultningsprincippet
    • Gentagne bearbejdninger på et tidspunkt, hvor arten har god genvækstevne
    • Nogle arter vokser dårligt, hvis det er meget tørt, f.eks. kvik
  • Ved sommerbrak opfulgt af en konkurrencedygtig afgrøde/efterafgrøde

Minisommerbrak

undefined