Forhindring af frøkast

Frøkastning er især vigtigt ved etableringer i nye områder, det betyder mindre inden for et område, hvor arten allerede er etableret, medmindre arten er stedbunden.

Det er nemmest at undgå frøsætning ved at slå blomstrende planter i hegn/kanter. Dette skal gøres tidligt, da mange kan modne efter slåning.

Opsummering

 • Alle rodukrudtsarterne kan spredes ved frøformering
  • Betyder mindre inden for et område, hvor arten er etableret
  • Medmindre arten er stedbunden (bynke, skræppe)
  • Undgå frøsætning
  • Slå blomstrende planter i hegn/kanter
  • Gør det tidligt - mange kan eftermodne efter slåning

undefined undefined