Radrensning

Radrensning og andre former for renholdelse imellem rækkerne i en rækkeafgrøde eller korn/raps sået med stor rækkeafstand, kan være med til at reducere rodukrudtet især, hvis det kombineres med en effektiv stikning/trækning i rækkerne.

I korn stopper radrensningen dog imidlertid så tidligt at f.eks. tidsler godt kan nå at vokse sig store i rækkemellemrummene efterfølgende. Samtidig risikerer man at sprede pletter af f.eks. følfod i hele marken med radrenseren!

Stjernerullerenseren som f.eks. kan bruges i kartofler, har vist sig god til at bekæmpe kvik og tidsler.

Opsummering

  • Overskærer planter mellem rækkerne tidligt (ofte før tørstofminimum)
    • Planterne vil spire frem igen, men være mindre og sat tilbage i konkurrencen
    • Nogle mener det fremmer tidslerne
  • Reducerer antallet, der skal stikkes
  • Radrensning kan næppe alene klare bekæmpelsen

undefined bundefined undefined