Stikning og trækning

Stikning/trækning fjerner rodukrudtet i løbet af vækstsæsonen og kan være en god ide af mange årsager. Det er især vigtigt for arter som ellers ikke forekommer i marken, så man reducerer risikoen for at de spreder sig med frøformering eller via rødder/udløbere.

Ved at fjerne dem reducerer man selvfølgelig også den konkurrence de udsætter afgrøden for, men på den anden side skader man også afgrøden ved stikningen.

Opsummering

  • Fjerner voksende planter i vækstsæsonen
    • Så de ikke kaster frø
    • Så de ikke konkurrerer med afgrøden
    • Svækker tilvæksten i formeringsorganerne
  • Fjern så meget rod som muligt!
  • Kun relevant for store planter, der kan ses over afgrøden
  • Næppe den store langsigtede effekt, bortset fra helt nye små kolonier

undefined