Beskrivelse af rodukrudt

Denne side giver information om 4 specifikke rodukrudtsarter; hvordan planterne ser ud (identifikation), formeringstype, udbredelse, betydningen for udbyttet, bekæmpelses- og forebygningsmulighederne.

Flerårige tokimbladet

Flerårig tokimbladet reproducere sig generelt via frø men også via udløbere og knopskydende rødder. Bekæmpelsen af tokimbladede kan foregå i en eller flere faser af livscyklusen som f.eks. forhindring af frøkast eller udsultning af rødder før der dannes udløbere. Flere detaljer om effektive metoder kan ses under bekæmpelses- og forebyggelsesmuligheder.

Flerårige græsser

Denne rodukrudtstype er iblandt de mest problemfyldte for økologiske landmænd. De reproducerer sig via flere forskellige mekanismer såsom frø, rhizomes og udløbere. Bekæmpelsen af disse fokusere på udtørring og udsultning af udløbere samt at forhindre spredning. Flere detaljer om effektive metoder fås under generelt om bekæmpelses- og forebyggelsesmuligheder.

  • Almindelig kvik