Flemming Skov

Navn: Flemming Skov
Sted: Over Jerstal, Vojens

Oplysninger om gården

Gårdens størrelse:  78 ha
Produktion: Økologisk planteavl
Nedbørsmængde: ?? mm
Jordtype: JB 1 (grovsandet jord med vanding)
Sædskifte: Frøgræs - vårhvede - Vårtriticale - kartofler
Udstyr til bekæmpelse: Kvik-up harve, fjedertandsharve og stubharve

Rodukrudtsproblem: Kvik

Betydningen af rodkrudtsmanagement

Der er generelle kvikproblemer. Dilemmaet er hvordan man kombinerer et lavt niveau af kvik med et sædskifte, der giver en god næringsstofhusholdning. Fremadrettet er det planen at øge arealet med frøgræs og kartofler og derved mindske arealet med korn.

Beslutninger omkring bekæmpelse

Det er kvik der er det største rodukrudtsproblem. Strategien ændres så bekæmpelsen bliver mere behovsbestemt. Dermed bliver der i sædskiftet plads til flere grøngødningsafgrøder herunder bælgplanter som udlæg i korn, men også rug/vikke i stedet for gul sennep før kartofler.

Strategier for afgrøde

Strategien for kvikbekæmpelse er udsultning af kvikken i en til flere efterårsbehandlinger efter høst af korn til modenhed. Strategien betyder, at efterafgrøderne ofte må vige til fordel for bekæmpelse af rodukrudt.

Strategier for gødning

Der importeres konventionel svinegylle og økologisk kvæggylle fra en nærliggende økologisk kvægbedrift. Der leveres til gengæld grovfoder til kvægbedriften.

Succeser og fiaskoer

Flemming Skov har i mark 6-0 haft massive kvikproblemer. Som en konsekvens heraf blev vårhvede i sommeren 2006 solgt som helsæd. Herefter massiv indsats med fjedertandsharve, stubharve og kvik-up harve. Sidste behandling i primo november. Pløjning i foråret 2007 og såning af vårhvede med lucerneudlæg. Lucernen ser i sommeren 2008 ud til at have udkonkurreret det sidste kvik fra marken.