Ned med tidsler i økologisk jordbrug

Tidsler er et dominerende problem i økologisk planteavl. En ny tysk metode kan højst sandsynligt bekæmpe agertidsler. Ved at afprøve og tilpasse metoden til danske forhold er der udviklet en strategi for, hvordan vi kan bekæmpe tidsler i økologisk jordbrug.

Problemer med at regulere bestanden af rodukrudt, såsom agertidsler, er en væsentlig årsag, til at nogle planteavlere opgiver en bæredygtig, økologisk drift. Økonomisk set er problemet med rodukrudt dyrt for landmændene. Tidsler forringer afgrødernes kvalitet. De forurener det høstede korn og reducerer udbyttet ved konkurrence med afgrøderne.

2 x pløjning

En ny lovende tysk metode, '2 x pløjning', er en del af løsningen til at bekæmpe agertidsler i økologisk jordbrug. Metoden er inspireret af tyske landmænds erfaringer. Projektets formål har været at afprøve og tilpasse metoden til danske forhold.

En del af projektet har været at udvikle en godt forankret strategi, som er beskrevet og formidlet klart og præcist. De strategier, der er afprøvet, er vurderet med henblik på, hvad sammenhængen er mellem effekt og tab af næringsstoffer. Strategierne er også vurderet ud fra hvilke forholdsregler som f.eks. efterafgrøder, der kan tages i anvendelse. Strategien er mundet ud i en rådgivningsydelse, som kan anvendes af konsulenter og interesserede landmænd.

De anvendte strategier har på alle lokaliteter indeholdt følgende:

  • Pløjning efterår (august/september)
  • Pløjning forår
  • Med og uden hurtigt voksende efterafgrøde
  • Såning af forårssået afgrøde

Læs artikel fra Økologi & Erhverv: Tungt skyts mod tidsler, nov. 2009