Materialer

Økologisk Landsforening har i 2005 lavet en rapport om forbruget af gødning og halm i økologisk jordbrug. Ideen er at vurdere konsekvenserne af et totalt forbud mod anvendelse af ikke økologisk gødning og halm.

Gårdrapporter og sammendrag

Gårdrapporterne beskriver de økonomiske konsekvenser for 10 bedrifter, hvis det kun er tilladt at anvende økologisk gødning og halm. Bedrifterne er udvalgt til at repræsentere henholdsvis planteavl, mælk, grøntsager og væksthusproduktion i forskellige egne af Danmark.

Sammendrag af de økonomiske tab og produktionsændringer på de 10 deltagende gårde

Planteavl

Mælk

Grøntsager

Væksthus

Præsentationer fra seminar på Hovborg Kro den 5. december 2007

Fremlæggelse af resultater fra gårdbesøg ved Niels Tvedegaard, Fødevareøkonomisk Instítut, Københavns Universitet. Læs og download dem nedenfor.

Øvrige materialer om gødning og halm

Artikler fra Økologisk Jordbrug

Andre artikler