MixBar - screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger

Markukrudt og ustabile høstudbytter er et stort problem for de økologiske landmænd. Derfor er der stor efterspørgsel på løsninger, der kan hjælpe det økologiske landbrug til at blive både bære- og konkurrencedygtigt. Projektet MixBar udvikler og demonstrerer det hidtil uudnyttede potentiale for konkurrencedygtige og stabile højtydende sortsblandinger af vårbyg under økologiske dyrkningsforhold.

Formål

Projektet MixBar adresserer to aktuelle udfordringer i økologisk planteavl: ukrudtstryk og ustabile udbytter. Fortsat udvikling og vækst i det økologiske erhverv forudsætter en løsning af disse udfordringer, hvilket både kræver forbedrede dyrkningsmetoder og udvikling af mere robuste afgrøder. Det ansøgte projekt bidrager til sidstnævnte. Det er projektets hovedformål at udvikle og demonstrere det hidtil uudnyttede potentiale for konkurrencedygtige og stabilt højtydende sortsblandinger af vårbyg til økologisk foderdyrkning.

Aktiviteter i MixBar

 • Udvikling af en forskningsbaseret og praktisk anvendelig metode til optimal kombination af sortsegenskaber, der gennem øget diversitet i sortsblandinger kan forbedre afgrødens konkurrenceevne og næringsoptag under økologiske dyrkningsforhold.
 • Demonstration af hvordan målrettet samdyrkning af moderne sorter i sortsblandinger kan bruges til aktivt at forbedre kornafgrøders ukrudtsundertrykkelse og næringsstofudnyttelse under økologiske dyrkningsforhold,
 • Identifikation af nogle enkle og praktisk målbare sortsegenskaber, som kan supplere de eksisterende observationer i den lovbestemte værdiafprøvning og sortsforsøg i Landsforsøgene med det formål fremadrettet at opnå tilstrækkeligt beslutningsgrundlag til sammensætning af 8 robuste sortsblandinger,
 • Sammensætning af et antal nye sortsblandinger af vårbyg baseret på den udviklede metode.

Resultater

Resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort her på siden.

Fakta om MixBar

 • Projekttitel: Screening af vårbyg til økologiske sortsblandinger (MixBar)
 • Projektdeltagere: Københavns Universitet, SEGES og Økologisk Landsforening
 • Projektperiode: 01.08.2014-31.01.2018
 • Bevilliget beløb: 1.849.875,00 kr. fra GUDP
 • Kontaktperson: Lars Pødenphant Kiær, Institut for Plante- og Miljøvidenskab, KU.
  E-mail: lpk@plen.ku.dk, tlf.: 35332814.
 • Kontaktperson i Økologisk Landsforening: Marie-Louise Simonsen.

 

Projektet har fået tilskud af Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) under Fødevareministeriet.

GUDP