Næringsstofforsyning for fremtidens økologi

Projektets formål er at bidrage til en bæredygtig forsyning af næringsstoffer til økologisk planteproduktion i Danmark i fremtiden, hvor det økologiske areal forventes at være meget større end i dag. Formålet skal opfyldes både på bedriftsniveau og på nationalt niveau.

Formål

Projektets formål er at bidrage til en bæredygtig forsyning af næringsstoffer til økologisk planteproduktion i Danmark i fremtiden, hvor det økologiske areal forventes at være meget større end i dag. Formålet skal opfyldes både på bedriftsniveau og på nationalt niveau.

Forventede effekter

  • Økologiske landmænd vil få genvurderet deres nuværende næringsstofstrategi og få opmærksomhed på, hvordan de kan blive uafhængige af konventionel husdyrgødning ved at indarbejde andre alternative strategier og tilgange.
  • Der skabes større uafhængighed af den konventionelle sektor og flere muligheder for samarbejde med andre økologiske landbrug og/eller virksomheder om næringsstofforsyning. 
  • Projektet baner vejen for, at økologiske landmænd bliver mere motiverede til at bruge recirkulerede næringsstoffer, hvor det er fagligt og økonomiske relevant, og derved fremmes bæredygtigheden i økologisk landbrug.

Aktiviteter

Projektet er organiseret i tre arbejdspakker:

  • Strategi for fremtidig næringsstofforsyning på bedriftsniveau for fem bedriftstyper
  • Strategi for fremtidig næringsstofforsyning på nationalt plan
  • Videreudvikling af online gødningskatalog og sædskiftehåndbog, samt formidling, debatmøder m.v.

Resultaterne leveret i 2017 følges i 2018 op af følgende supplerende aktiviteter:

  • Der udarbejdes landmandsrettede online værktøjer til at selvevaluere bedriftens næringsstofbalance, fremtidig næringsstofforsyning m.v. ved forskellige sædskiftesituationer. Der udgives tjeklister og andre støttematerialer, som kan give landmanden stof til overvejelse, når bedriftens fremtidige strategi skal fastlægges.
  • Der udpeges konkrete ejendomme som bruger alternative løsninger for næringsstofforsyning. Deres næringsstofstatus, -strømme og -balance analyseres, og strategierne i Arbejdspakke 1 fra 2017 korrigeres og tilpasses. De fem landmænd får feedback på deres aktuelle strategi.
  • Der gennemføres fem offentlige møder/ bedriftsbesøg på de fem ejendomme, hvor bedriftsstrategierne – både de teoretiske og de praktiske – formidles og diskuteres.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Gødningskataloget online

Gødningskataloget videreudvikles og opdateres med viden fra projektet

Artikler

Debatmøder

Projektets resultater er formidlet på tre debatmøder for nye økologer:

Viden og materialer fra projektet formidles desuden på fremtidige omlægningstjek, hvor potentielle omlæggere til økologisk landbrug vil blive introduceret til alternative veje til næringsstofforsyning, og dermed kan overveje omlægning uden afhængighed af konventionel husdyrgødning.

Organisering

Projektet gennemføres af Økologisk Landforening. Der inddrages viden fra andre kilder og institutioner, såsom ICROFS, Aarhus Universitet, Københavns Universitet, SEGES Økologi, Teknologisk Institut – AgroTech, Der trækkes på processer og rapport fra Arbejdsgruppe om bedre adgang til næringsstoffer for økologer i regi af NaturErhvervstyrelsen som opfølgning på Aktionsplan: Økologiplan Danmark. Desuden opfølgning på resultater fra projektet Næringsstofferne retur til markerne. Der inddrages viden fra og følges op på arbejdet med Økologisk Erhvervsteam for så vidt angår næringsstofforsyning som en begrænsning for vækst i det økologiske fødevareerhverv. Diverse rapporter om kortlægning af stofstrømme i regi af Miljøstyrelsen indgår. Der etableres en følgegruppe bestående af økologirådgivere og økologiske planteavlere.

Projektperiode

01. januar 2017 - 31. december 2018

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.