Bedste brødhvede 2012: Dacke

Resultatet med en rækkeafstand på 12 cm viser at, det er den nye sort Dacke er vinderen med et udbytte på 3838 kg mod Øland med et udbytte på 3303 kg.
Ølandshvede på Foulumgaard. Foto: Marie-Louise Simonsen

Vinderen blev Dacke - den nye sort

Resultatet med en rækkeafstand på 12 cm viser at, det er den nye sort Dacke er vinderen med et udbytte på 3838 kg mod Øland med et udbytte på 3303 kg. I dysten om den bedste brødhvede af de to sorter Øland og Dacke, hvor Øland er en gammel sort og Dacke er ny, ses det at de begge har klaret sig ganske godt. Udbyttet afhænger af om der er tilført N eller ej, afstanden mellem rækkerne og om der er foretaget jordløsning.

Fejl ved udsåning

Desværre skete der en fejl i såningen af Øland, med en rækkeafstand på 36 cm uden gødning. Det har medført at resultatet ikke kan bruges. Det var ellers her vi forventede at Øland ville klare sig bedre end Dacke.

Resultaterne

Dackes udbytte var højest og lå på 3838 kg, uden tildeling af N og uden jordløsning. Her havde den et proteinindhold på 15,6 %. Udbyttet lå på 3837 kg, når der blev tilført N og der blev foretaget jordløsning. Her var protein indholdet højere og lå på 16,6 %. Ølands udbytte lå på 3303 kg med et proteinindhold på 15,9 %, når der ikke blev tilført N og der ikke blev foretaget jordløsning.

Da der blev tilført N og foretaget jordløsning havde den et udbytte på 2774 kg og et proteinindhold på 16,8 %. Forsøget viser at man med fordel kan så brødhvede efter at, man har haft kløvergræs på marken, da dette giver mere kvælstof i jorden så man kan undlade at tilføre N og dermed beholde niveauet af protein.

To nye sorter konkurrerer i 2013

I 2013 er der sået 2 andre sorter ud. Her hedder den nye sort er Skagen og den gamle sort er Gotlands børst. Vi venter spændt på hvordan konkurrencen ser ud på 36 cm med jordløsning og 0 kg kvælstof tildelt.

undefined

På forsøgsmarken ved Foulumgård er der opsat kameraer ved en række af forsøgsparcellerne, som tager et billede hver dag helt frem til høst. På den måde har du mulighed for at følge med i, hvordan sorterne klarer sig. Det kan du gøre via facebook-siden "Køb økologisk brød" og via link på www.agrologisk.dk. Billederne er blevet klippet sammen til en lille film, som på kort tid viser planternes udvikling gennem hele vækstsæsonen.

undefined undefined