Økologisk landbrug uden konventionel husdyrgødning

Økologisk Landsforening arbejder for at udfase konventionel husdyrgødning i økologisk landbrug. Formålet er at styrke rådgivningen af økologiske landmænd, så de opnår fagligt korrekt sædskifte og bedre afgrødevalg.

Sædskiftet er det vigtigste styringsinstrument i økologisk jordbrug. Desværre bliver sædskiftes betydning over tid undervurderet af mange landmænd. Rent faktisk kan frugtbarheden i jorden, planternes sundhed, mængden af ukrudt og udvaskning af kvælstof styres gennem et korrekt sædskifte.

Sædskifte og afgrødevalg

Økologisk Landsforening har på en generalforsamling besluttet at iværksætte et projekt, som skal udfase brugen af konventionel gødning i økologisk dyrkning. Projektet indledes i 2015 og løber frem til 2021. Formålet er at styrke rådgivningen af økologiske landmænd, om hvordan man bliver uafhængig af konventionel husdyrgødning.

Landmænd skal vide, hvordan man foretager fagligt korrekte sædskifte og bedre valg af afgrøder inden for sædskiftets rammer. Ved at tilbyde landmænd bedre rådgivning sigter vi mod at kunne mindske antallet af landmænd, der opgiver økologisk landbrug på grund af problemer med driften af marken.

EU-rotate-modellen

I projektet vil vi opsamle eksisterende viden og gøre brug af 'EU-rotate'-modellen. Det er en model, som kan forudsige, hvilke sædskifter der giver en høj kvælstofudnyttelse og reducerer kvælstoftabet. Projektet vil formidle viden og erfaringer og opstille optimale værktøjer og design for sædskifte til at etablere en produktionsform, som er uafhængig af konventionel husdyrgødning. Økologiske landmænd får dermed overblik, over hvilke muligheder for sædskifte der findes, og hvilken løsning der matcher deres situation.

Projektet har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Projektet startede 01.01.09 og løber frem til 01.12.10.

undefinedundefined

 

Læs artiklerne fra Økologi & Erhverv