Udfasning af konventionel gødning og malm

I Økologisk Landsforening arbejder vi på at udvikle en overordnet strategi og en arbejdsplan for, hvordan vi i fællesskab kan udfase konventionelt halm og husdyrgødning fra økologisk produktion.

Det er et udbredt ønske blandt økologer, at udfasning af import af konventionelt halm og husdyrgødning skal ske hurtigst muligt og senest i år 2021. Udfasningen er en vigtig brik i at øge økologiens troværdighed.

Der skal i projektet udarbejdes en arbejdsplan og en overordnet strategi for, hvordan udfasningen kan gennemføres. Vi skal have tilrettelagt processen, så det bliver muligt at udfase de konventionelle hjælpestoffer trinvist. Det åbner op for, at den økologiske produktion kan tilpasse udfasningen økonomisk.

Fælles strategi for udfasning af konventionelle hjælpestoffer

I projektet gennemfører vi en proces, hvor vi gør status over eksisterende viden, forsknings- og projektresultater. Vi vil herudfra udvikle en prioriteret liste over hvilke områder, som har brug for et løft i fagligheden, og hvilke områder, som skal formidles bedre ud til landmændene. I processen deltager arbejdsgrupper sammensat af forskere, rådgivere og landmænd.

Målet med den faglige fordybelse er, at branchen i fællesskab får udviklet en samlet ramme for, hvordan forberedelsen og arbejdet med udfasningen kan tilrettelægges. Hvilke behov er der for udviklings-, demo-, og formidlingsprojekter? Og hvilke behov er der for at overvåge faglige fremskridt på området?

Udfasningen af konventionel gødning og halm vil i sidste ende styrke økologisk landbrugs troværdighed.

Projektet startede 01.01.09 og løb frem til 01.12.09