Temadag om fremtidens sortsudvikling for økologer

Landmænd, planteforædlere og andre interesserede diskuterede fremtidens sortudvikling i økologisk planteavl på en temadag 4. november 2010.

- Der er stort behov for sortsudvikling indenfor økologisk planteavl. Planteforædlerne har været rigtigt dygtige til at udvikle sorter, der dækker behovene indenfor konventionelt landbrug, men økologerne har ikke de samme behov.

Med disse ord bød Anders Lund, formand for Planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening, velkommen til temadagen 'Fremtidens sortsudvikling i økologisk planteavl' torsdag 4. november 2010.

I foreningens mødelokale var 29 deltagere - økologiske landmænd, planteforædlere, konsulenter, forskere og et par embedsmænd - samlet for at diskutere behov, muligheder og barrierer indenfor udvikling af sorter til økologisk dyrkning.

Økologernes særlige behov

I sit oplæg til dagens debat lagde Anders Lund vægt på, hvordan økologernes behov adskiller sig fra konventionelle planteavleres. - Vi har for eksempel brug for sorter, der bedre end de nuværende kan dække behovet for aminosyrer hos svin og fjerkræ, som er bedre til at konkurrere mod ukrudt, og som har god resistens mod sygdomme, sagde han.

Tre ønsker til udviklingen

Anders Lund ridsede også tre punkter op, der står øverst på ønskesedlen hos Planteavlsudvalget i Økologisk Landsforening: - Vi vil gerne have udviklet både rene linjer af sorter og sortsblandinger, som svarer til vores økologiske behov. Og som det tredje vil vi gerne have lovmæssige muligheder for at arbejde og handle frit med de gamle og nye landsorter.

Det nye nordiske køkken og gmo

Udvalgsformanden blev suppleret af projektleder Rikke Andersen. Hun pegede blandt andet på, at der med gastronomiens udvikling af det nye nordiske køkken bliver endnu større behov for gode økologiske råvarer, som nye sorter kan hjælpe til at skaffe. Desuden lagde hun vægt på behovet for at undersøge de muligheder, der ligger i at dyrke sortspopulationer med genetiske forskellige individer, og på behovet for at udvikle en økologisk strategi for planteforædling i en tid, hvor de store forædlingsfirmaer satser mere og mere på forædling ved hjælp af gmo.

Skriftligt oplæg til debat

Forud for temadagen havde deltagerne fået tilsendt et 25 sider langt oplæg til diskussion om fremtidens sortsudvikling i økologisk jordbrug, udarbejdet af konsulent og planteforædler Anders Borgen. I boksen Læs mere... kan du klikke dig frem til Anders Borgens oplæg og til referater af de mundtlige oplæg fra temadagen. Alle referater fra dagen er skrevet af Per Henrik Hansen, www.perhenrik.dk