Forbrugertillid og markedsvækst via formidling og udvikling af økologisk praksis

Projektet tilvejebringer dokumentation, analyser og eksempler fra praksis, som på samme tid både øger forbrugerinteresse for økologi, og motiverer landmændene til at praktisere løsninger og finde nye og bedre veje på bedrifterne, som imødekommer forbrugernes ambitiøse forventninger til økologisk landbrug.

Formål

Projektet tilvejebringer dokumentation, analyser og eksempler fra praksis, som på samme tid både øger forbrugerinteresse for økologi, og motiverer landmændene til at praktisere løsninger og finde nye og bedre veje på bedrifterne, som imødekommer forbrugernes ambitiøse forventninger til økologisk landbrug

Forventede effekter

  • Projektet er med til at sikre tillid til økologiske produkter og er dermed af stor værdi for producenter fra alle produktionsgrene. Ydermere vil landmændenes viden om markedsforhold og muligheder for lokalt og direkte salg bidrage til deres indsats for at øge afsætningen, værdiskabelse og lønsomhed.
  • Projektet vil bidrage til at fastholde og styrke forbrugertilliden til de økologiske fødevarer. Det vil forebygge aktuelle troværdighedsproblemer og fremme økologisk produktion i overensstemmelse med de økologiske principper og forbrugerforventninger.
  • En troværdig økologi kan levere bedre på de områder, som samfundet efterlyser - miljø, klima, natur, dyrevelfærd. Og ved at styrke tillid til - og merværdien i - økologiske fødevarer, styrker projektet basis for forbrugerinteresse og en markedsdrevet udvikling af økologi.

Aktiviteter

  • Arbejdspakke 1: Vurdering og dokumentation af best practice i økologisk produktion i forhold til forbrugerkrav
  • Arbejdspakke 2: Formidling af udviklingsveje og nye forbrugernære afsætningsveje, der understøtter forbrugertillid og afsætning.
  • Arbejdspakke 3: Økologiske Frontløber som inspiration og motivation

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og vil blive offentliggjort løbende her på siden.

Formidling af viden fra projektet vil ske i forhold til alle aktører i branchen via fagpressen og elektroniske medier, ligesom information om de faktiske forhold i økologi formuleres til bredere formidling til forbrugere via bl.a. web-medier. Forbrugerforventninger til landmænd formidles og debatteres på regionale møder.

’Økologisk frontløber’-kandidaterne præsenteres i avisen Økologi & Erhverv og på okologi.dk. Samlet hæfte med alle kandidater tilgår alle økologiske landmænd i Danmark. Resultaterne af afstemningen offentliggøres i avisen Økologi & Erhverv samt på www.okologi.dk, ligesom hele indsatsen bredes ud gennem en bred presseindsats til andre landbrugsfaglige medier og til de sociale medier. Film med de fire vindere kan findes via hjemmesiden samt på Youtube.

Kompendium om markedsforhold og lokal afsætning laves og tilsendes samtlige økologiske landmænd i Danmark.

Organisering

Vidensindsamling og analyse vil omfatte et nært samarbejde med forskere, landmænd, lokale konsulenter, virksomheder og afsætningsleddet. Projektet gennemføres derfor i dialog med f.eks. lokale økologikonsulenter. Angående forventninger hos forbrugere og afsætningsleddet vil projektet inddrage aktører i detailhandelen samt forbrugerundersøgelser i samarbejde med Coop.

Projektperiode

01. januar 2017 - 31. december 2017 

Projektstøtte

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.