Landmand I/S giver bedre bedrifter

To økologiske landmænd driver 700 hektar i interessentskabet Nolde I/S, og det giver fordele både økonomisk, arbejdsmæssigt og mentalt.

Slut med "min jord" og "din jord"

 

To økologiske mælkeproducenter i Sønderjylland har drevet deres marker i interessentskabet Nolde I/S siden 2004.

- Vi kunne ikke tænke os det anderledes, og vi begriber ikke, hvorfor ikke flere af kollegaerne gør det samme...
Sådan siger Lorens Peter Petersen og Emil Bonnichsen Petersen fra Bylderup Bov. De to landmænd, som i øvrigt er grandfætre, er naboer med 1 kilometer mellem hinandens bedrifter på Noldevej. Lorens med 250 hektar, 200 SDM-køer og omlagt til økologi i 1997, Emil med 120 hektar, 120 SDM-køer og omlagt til økologi i 1995. Begge er leverandører til Naturmælk.

700 hektar sammen

Samarbejde var ikke ukendt for de to, som i forvejen havde et maskinfællesskab, blandt andet med kartoffelmaskine. Oprindelig lå kun den forpagtede jord i interessentskabet. Men efter et år fandt de to landmænd ud af, at samarbejdet var en god ide. Siden er al jord lagt ind i interessentskabet, som ejes 50-50 procent. I alt er der nu 700 hektar under plov inklusiv forpagtning.

Hold det enkelt

Nolde I/S omfatter kun jord og intet andet.
- Vi vil kunne opløse selskabet hurtigt. Det skal være nemt at stoppe. Man skal kunne komme ud uden at blive uvenner. Det er vigtigt at kunne bevare det gode naboskab, understreger Lorens Peter Petersen.
- Vi har ikke noget i klemme pengemæssigt i selskabet og dermed ingen forpligtelser på den måde, supplerer Emil Bonnichsen Petersen.

Interne priser

Det fælles selskab aflønner arbejdet i markerne. Det vil sige, at der på forhånd er aftalt interne priser på udførelse af forskellige opgaver, som efterfølgende faktureres ud til Nolde I/S. Der føres dermed nøje regnskab og tidsregistrering over traktortimer, arbejdskraft m.v.
Interessentskabet fungerer desuden som indkøbsselskab.  Parterne aftager foder til forudbestemte interne priser. Gødning fra begge besætninger går i fælles pulje og fordeles på markerne.

Rationel kørsel

En meget mere rationel logistik fremhæves som en af de meget store fordele ved samarbejdet. Det er slut med at krydse frem og tilbage over hinandens spor og i stedet køres kortere afstande. Arbejdsmæssigt er det også meget nemmere, når man for eksempel bare kan koble ledningerne sammen til markvanding.

 

Bløde værdier

Generelt slår de to økologiske landmænd fast, at samarbejdet giver økonomiske fordele, sparer omkostninger, ligesom de ikke behøver så mange maskiner. Til gengæld er maskinerne blevet større.
Samarbejdet er imidlertid også en gevinst på anden vis.
Lorens Petersen: - Det er også rart at have en kollega, man kan betro sig til og diskutere med, uden det kommer videre.
Emil Bonnichsen Petersen: - Der opstår mange flere ideer, når man er to. Vi afprøver nogle ting, forsøger os med nye afgrøder. Det giver en rigtig god sparring.

Ændret tankegang

Et sådant samarbejde kræver nemlig en ændret tankegang i forhold til den traditionelle selvejer-mentalitet i landbruget.
Emil Bonnichsen Petersen: - Man må ikke være for snæversynet, men man skal se tingene i en helhed.
Lorens Peter Petersen: - Og man må heller ikke gå i for små sko.

Hvad er ulempen?

Er der slet ingen ulemper forbundet med samarbejdet om Nolde I/S? Først efter lidt betænkningstid kommer der én.
Lorens Peter Petersen: - Det skulle lige være, at vi altid skal skrive i bogen, hvad vi laver.
Emil Bonnichsen Petersen: - Ja, registreringen er en ulempe.
Lorens og Emil bliver imidlertid hurtigt enige om, at den omfattende registrering i virkeligheden også er en fordel.
- Vi kan altid finde frem til, hvornår vi har gjort det ene eller det andet. Og vi kan regne ud, hvad det koster os at lave tingene, siger de to.

Løfte i flok

Samarbejdet mellem de to økologiske landmænd på Noldevej bliver måske også udvidet med et fælles biogasanlæg engang i fremtiden. Tegningerne er i hvert fald klar.
- Banken sagde ja, fordi vi er to til at bære det. Lige nu kan vi ikke få det til at hænge sammen, så vi afventer politikerne. Men vi ville gerne i gang. Det kunne gavne indtjeningen, og det ville kunne være til gavn for mange i området, mener Lorens Peter Petersen og Emil Bonnichsen Petersen.