Mølleri satser på fair samhandel

Bageri- og mølleri-virksomheden Aurion samarbejder løbende med et halvt hundrede økologiske og biodynamiske kornavlere efter særlig model.

Pirrer faglig stolthed at være Aurion-avler

Mange landmænd vil gerne dyrke korn for den nordjyske bageri- og møllerivirksomhed trods strenge krav.

Aurion har kontakt til 60 avlere, hvoraf omkring et halvt hundrede løbende dyrker økologisk og biodynamisk korn på kontrakt.

 

Hemmeligheden bag samarbejdet ligger i, at bageri- og mølleriets daglige leder, Jørn Ussing Larsen, har opbygget et forhold til sine avlere gennem mange år. Nogle har været med siden starten i 1974 og enkelte har dyrket biodynamisk siden 1951.

 

Tillid og kemi

Samhandlen er reguleret mere af kemi mellem mennesker og af begreber som gensidig tillid, respekt, engagement og faglig stolthed end af juridiske paragraffer i en kontrakt.

 

- Det er opbygget en mekanisme, og der er en tæt forbindelse mellem Aurion og avlerne. Jeg har mange samtaler med dem gennem året - enten telefonisk eller ved direkte besøg. Dertil kommer, at vi nogle år også holder avlermøder. I hvert fald oplever vi, at mange gerne vil dyrke for os. Vi stræber da også efter, at der er rene linjer i samhandlen. Vi plejer at finde ud af tingene. Jeg giver mine avlere en fair pris for det, de høster, og vi prøver at køre en dansk udgave af fairtrade, forklarer Jørn Ussing Larsen.

 

Jørn Ussing Larsen fremhæver i det hele taget et stort engagement hos sine avlere.

 

Stabile priser

Man skal dog ikke tage fejl. Aurion og avlerne har kontrakt på hinanden.  Det er Aurion, der kommer med såsæden og dermed bestemmer, hvad der skal dyrkes. Til gengæld gives en garanti for, at der aftages aftalt mængde til aftalt pris.

 

Der satses på en stabil pris i et fornuftigt mellemleje uden de store udsving med kraftige prisfald eller stigninger.

Afregnings-systemet er opbygget efter kvalitet. Det vil sige, at der betales tillæg for kvalitet.

- Vi vil gerne kunne se vore avlere i øjnene. Jeg plejer at sige til dem, at de over en fem årig periode vil opnå en merpris i forhold til andre økologiske avlere for de øgede dyrknings- og kvalitetskrav, vi stiller. Men kun hvis der leveres kvalitet, siger Jørn Ussing Larsen.

 

Krav om kvalitet

Aurion stiller høje krav til både kvaliteten af kornet og dyrkningsmetoden. Foruden de økologiske og biodynamiske krav stilles yderligere som krav, at der ikke bruges konventionel husdyrgødning på afgrøder til Aurion.

Især vådt høstvejr og deraf følgende risiko for spiring af kornet har betydning, når det skal bruges til mel og bagning. Aurion har været ude for, at 25 procent af det korn, der var tegnet kontrakt på, ikke levede op til kvalitetskravet til bagning. I de tilfælde prøver Aurion at hjælpe med at afsætte kornet til anden side f.eks. til foder. Men tabet bliver stort for landmanden. Til gengæld får Aurion så heller ikke solgt så meget mel og må melde udsolgt af nogle produkter, når der ikke kan skaffes tilstrækkelige mængder af kvalitetskorn.

Hos Aurion går man nemlig ikke på kompromis med kvaliteten.

 

Personlig kontakt

Økologisk landmand Eskil Romme, Hedegaard ved Nibe, har været avler hos Aurion A/S i 20 år. Han driver en bedrift, hvor 40 ud af 100 hektar anvendes til brødkorn. Sorter er svedjerug og spelt.

Eskil Romme erkender, det er udfordrende at levere korn til det nordjyske bageri- og mølleri, og at kravene til kvalitet er høje. Men det er ikke uoverkommeligt, mener han.

 

- Det er en udfordring, men vi bliver også belønnet for at levere kvalitetskorn, der giver mel med god bageevne. Det er såmænd ikke så besværligt, hvis man gør sig kravene klart på forhånd. Dyrkningsmæssigt er udfordringen, at kornet ikke bliver for vådt og spirer. Det går ikke galt, hvis man bjerger kornet, når det modner første gang. Vandprocenten skal være under 20 - og kornet skal efterfølgende have masser af varme og tørring, forklarer Eskil Romme.

 

Avleren fremhæver den personlige kontakt med Aurion som en fordel.

- Jeg får god sparring, og det er spændende at levere til en virksomhed, der er innovativ og løbende udvikler og afprøver tingene, siger Eskil Romme.

 

Faglig stolthed

Landmand Kurt Jessen, Eliselund, Haderslev, har dyrket korn til Aurion A/S i 12 år, og det er biodynamisk korn, der leveres. Jessen driver bedrift med 220 hektar. I marken dyrkes ni kornsorter. Og det er de gamle sorter som f. eks. spelt, enkorn og emmer, der er Kurt Jessens store interesse.

 

- De gamle sorter, som også er de mest spændende og fagligt udfordrende at dyrke, kan vi faktisk kun afsætte gennem en virksomhed som Aurion.  Men jeg kan også godt lide at følge med i, hvordan mit korn bliver brugt, siger Kurt Jessen.

 

Det pirrer Kurt Jessens faglige stolthed at levere korn til mel, der giver den perfekte bagekvalitet. Og Jessen glæder sig over, at han møder samme glæde over de gode råvarer hos Aurion.

- Vi har et godt samarbejde, hvor der tages hensyn til begges ønsker og behov. Det er rigtigt, at der stilles høje krav om kvalitet, men det er ikke urimeligt, for det er jo fødevarer, vi producerer, kommenterer Kurt Jessen.

 

Forsøg med glutenfri

Samarbejdet mellem Aurion og avlerne omfatter fra tid til anden også forsøgsdyrkning. Det seneste projekt går ud på at dyrke glutenfri afgrøder som hirse, boghvede, quinoa, amaranth og hestebønner i Danmark. De dyrkes normalt under sydligere himmelstrøg.

 

Forsøget har fået millionstøtte fra Fødevareministeriets tilskudsordning for bæredygtig vækst i fødevareerhvervet, og det omfatter en række samarbejdspartnere som forskere fra KU LIFE (den tidligere Landbohøjskole), brødfabrikken Schulstad og Cimbria.

 

Planen er at gøre det halve af Livø, som i forvejen er omlagt til økologi, til glutenfrit område. Men også andre af Aurions avlere skal i gang med at dyrke de glutenfri afgrøder.

- Der er en stærk stigende efterspørgsel på glutenfri produkter, og det er sund fornuft, vi selv kan dyrke dem i stedet for at importere, siger Jørn Ussing Larsen.