Erfaringer

Der er arbejdet med et tilsvarende projekt de seneste 3 år og derfor er der stor erfaring indenfor området.

Lokal Grøn vækst vil drage nytte af de erfaringer der er høstet i det forudgående pilotprojekt "Rejsehold for lokal grøn vækst".

Økologisk Landsforening har i de forløbne 3 år fået en viden og læring om mulighederne for at klæde kommuner og lodsejere på, for at understøtte en omlægning til økologi som er uvurderlig, idet hver enkelt kommune og lodsejer er unik. Derfor er det også vigtigt at fremhæve, at der fortsat kan trækkes på de erfaringer, kontakter og netværk som det igangværende projekt har fået etableret.

 

Lokal Grøn Vækst har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriet. Projektet ejes af Sammenslutningen for Økosalg og Oplysning og gennemføres af Økologisk Landsforening.

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter