Omlægningstjek for lodsejer

Et omlægningstjek vil være forbundet med hvilke fordele og muligheder der vil opstå ved omlægning til økologi.

Et omlægningstjek er et uforpligtende tilbud om omlægning til økologisk produktion. I praksis vil omlægningstjekket udgøre et besøg hos den pågældende lodsejer. En konsulent fra rejseholdet vil besøge ejendommen og fremhæve de muligheder og fordele der vil være forbundet med en eventuel omlægning. Konsulenter fra rejseholdet vil have alle de nødvendige kompetencer indenfor økologisk planteavl og husdyrbrug.

Forløbet

Lodsejerne i de udvalgte områder kontaktes med et målrettet brev med information omkring omlægning og omlægningstjek. Derefter kontaktes lodsejeren telefonisk med et tilbud om et omlægningstjek. Efter et omlægningstjek følges der op med en telefonopringning for at høre, om de har tænkt mere over en omlægning. De deltagende lodsejere får tilbud om faglige informationsmaterialer.

Et uforpligtende omlægningstjek vil bestå af:

  • Rådgivning om omlægning
  • Besøg af erfaren konsulent
  • Tilbud om faglig informationsmateriale

 

Lokal Grøn Vækst har fået tilskud fra EU og Fødevareministeriet. Projektet ejes af Sammenslutningen for Økosalg og Oplysning og gennemføres af Økologisk Landsforening.

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikter