Afprøvning af lyng i komposteringsstald

Lyng er en god og billig strøelse, mens lyngflis pga. det høje indhold af sand ikke kan konkurrere med træflis.

Lyngflis er for dyrt og besværligt

Sand kan hverken kompostere eller opsuge vand, og derfor var Mads Helms nød til at sortere lyngflisen, før den blev afprøvet i komposteringsstalden. Efter at have soldet materialet op, stod han tilbage med ca. 50 % groft organisk materiale og 50 % sand samt andet fint materiale. Den ekstra udgift til opsoldningen af lyngflisen og den relativt lille andel af brugbart materiale gør, at lyngflisen ikke er konkurrence dygtig med træflis.

undefined

Sorteret lyngflis. Bunken til venstre er sand, mens bunken til højre er det grove organiske materiale. Foto: Thorkild Nissen

Det grove organiske materiale fra lyngflisen indeholder lange stængler af lyng. De lange stængler udgør en ekstra udfordring, da de hænger fast i harven, som dagligt roder op i komposteringsmåtten. Alt i alt, er lyngflis derfor ikke et godt alternativ til træflis.

undefined

De lange lyngstængler i lyngflisen, gør det for besværligt at arbejde med i komposteringsstalden. Foto: Thorkild Nissen

Lyng - et godt alternativ til træflis

Mads Helms har også afprøvet rent lyng i sin komposteringsstald. Lyngen har en ligeså god sugeevne som træflis, og det er en langt billigere strøelse, da den eneste udgift er transporten fra heden.

Lyngen høstes og knuses med en maskine, som (til forskel fra høsten af lyngflis) kun tager den overjordiske del af planterne med. Lyng-materialet indeholder derfor ikke sand og lange stængler, og giver ikke problemer med harven.

Udfordringen med lyng er, at det pakker sig mere end træflis, og komposteringsmåtten bliver derfor mere kompakt. Komposteringsprocessen kræver, at der tilføres ilt. For at undgå at måtten bliver for kompakt - så der ikke kan pustes luft igennem - tilfører Mads Helms dagligt nyt lyng og harver én gang dagligt. Arbejdsbyrden er ca. den samme som ved træflis, hvor der harves to gange dagligt. Udfordringen med den kompakte lyng kan sandsynligvis også løses ved at blande træflis i lyngen.

Den høstede lyng blev hentet i vådtilstand i oktober, og de ca. 2000 m3 lyng blev derfor kørt ind i en silo. Ved at puste luft ind i bunden af siloen, blev der sat gang i komposteringen. Varmeudviklingen fra komposteringen tørrede lyngen ned til 60-70 % tørstof, inden det blev kørt ind i komposteringsstalden.

Lyng kontra lyngflis - set fra hedens synspunkt

Lyng er altså et godt alternativ til træflis i en komposteringsstald, men det giver ikke en optimal pleje af hederne. Når den overjordiske del af lyngen høstes, fjernes kun en mindre del af de overskydende nærringsstoffer fra heden. Resultatet er, at heden skal plejes oftere for at få fornyet lyngen. Ved at høste lyngflis, hvor førne laget tages med, fjerner man størstedelen af næringsstofferne, og dermed får lyngen bedre vækstbetingelser

undefined

Køer på granflis underlag i kompoststald.Foto: Søren Borg Nielsen, LandTV