Anvendelse af lyngflis hos ægproducent

Der er mindst tre anvendelsesmuligheder af lyngflis i forbindelse med ægproduktion – beskæftigelses- og dræningsmateriale samt opsamling af næringsstoffer.

Lyngflis som udendørs rodemateriale til høns

De æglæggende høns hos Jan Volmar er vilde med at bruge lyngflisen som beskæftigelsesmateriale. De bruger meget tid med at gå og skrabe, grave og pikke i jorden, og langt flere høns end tidligere bruger udendørs arealet. Det hønsehold, der afprøver lyngflisen, er meget velfungerende, og dødeligheden er lav.

 

undefined

Hønsene graver dybe huller i lyngflisen. Foto: Thorkild Nissen

Drænende effekt

Lyngflisen ligger i et ca. 20 cm tykt lag i en bræmme rundt om hønsehuset hos Jan Volmar i et forsøg på at dræne jorden i det område, som hønsene primært bruger. Desværre var vejret ikke optimalt for afprøvningen af det nye dræningsmateriale. De første 2 mdr. efter etableringen af lyngflis-bræmmen kom der ingen regn. Senere regnede det rigtigt meget på kort tid. Når det regner meget kan lyngflisen ikke holde vandet helt væk, men jorden dræner dog hurtigere med lyngflis end uden. Hvis der havde været mindre sand i lyngflisen ville dræningseffekten sandsynligvis have været bedre.

Baggrunden, for at afprøve lyngflisens drænende effekt, er at Jan Volmar har problemer med at få drænet jorden rundt om hønsehuset. Hønsene opholder sig primært tæt på hønsehuset, når de er ude, og derfor trykkes jorden mere sammen her. Den hårde jord tæt på hønsehuset gør, at regnvand ikke kan trække væk, og på trods af et dræningssystem er der ofte vandpytter i det område. Vandpytter i hønsegårde er ofte fyldt med bakterier, og som følge af det bliver hønsene syge og dødeligheden stiger.

 

undefined

Hønsegården er efter regnvejr fyldt med vandpytter. Foto: Thorkild Nissen

Lyngflis opsamler gødning

Til forskel fra andre drænende materialer som f.eks. sand og muslingeskaller, så opsamler lyngflis en del af de nærringsstoffer, som hønsene efterlader via deres gødning. Det giver mulighed for at fjerne uønskede nærringsstoffer, der ofte ophobes i området tæt på hønsehuset, og genanvende dem til gødskning på markerne. Derved minimeres forureningen fra hønseholdet og nærringsstofferne kommer til gavn, hvor der er brug for dem.

undefined

Høns i området lige udenfor hønsehuset.Foto: Thorkild Nissen