Målrettede omlægningstjek 2016

Formålet med projektet er at fremme omlægning til økologisk produktion. Via et målrettet samarbejde med landboforeninger, mejerier og slagterier og ud fra potentielle næringsstofkilder vil projektet målrette omlægningstjek til de landmænd, der er mest interesserede og/eller har det største potentiale.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at fremme omlægning til økologisk produktion. Via et målrettet samarbejde med landboforeninger, mejerier og slagterier og ud fra potentielle næringsstofkilder, vil projektet målrette omlægningstjek til de landmænd, der er mest interesserede og/eller har det største potentiale.

Aktiviteter

Der udføres 250 omlægningstjek i perioden 1. januar 2016 – 31. december 2016. Projektet indeholder fem arbejdspakker:

Arbejdspakke 1: Omlægningstjek fjerner barrierer for næringsstofforsyning

Formål: Fremme omlægning på ejendomme, hvor begrænsninger i næringsstofforsyningen hidtil er set som en barriere for økologisk produktion.

Arbejdspakke 2-4 - Målrettede omlægningstjek

  • Arbejdspakke 2 - Målrettede omlægningstjek i samarbejde med Arla og Djurslands Landboforening (Djursland og Randers kommune).
  • Arbejdspakke 3: Målrettede omlægningstjek i samarbejde med Arla på det nordlige Fyn
  • Arbejdspakke 4 - Målrettede omlægningstjek på Sjælland

Formål for de tre arbejdspakker 2-4: Sikre at mejerierne og slagterierne har en tilstrækkelig leverance af økologisk mælk og kød til, at de kan forsyne et voksende marked for økologiske produkter. Dette gøres ved at virksomhedernes økologiske landmænd og potentielle leverandører tilbydes henholdsvis et udviklings- eller omlægningstjek.

Arbejdspakke 5: Omlægningstjek i samarbejde med Økologirådgivning Danmark

Formål: Sikre at det danske landbrug og individuelle landmænd har mulighed for at udvikle deres ejendomme igennem målrettet information om økologisk drift. Det skal for de landmænd, der vælger en omlægning, have en positiv økonomisk, personlig eller miljømæssig effekt at omlægge produktionen. Det skal stille landbruget og danske fødevarevirksomheder stærkere, så de kan levere mere økologisk mælk, kød og vegetabilske produkter til, at de kan forsyne et voksende hjemmemarked og eksportmarked med økologiske produkter. Dette gøres ved, at virksomhedernes økologiske landmænd og potentielle leverandører tilbydes henholdsvis et udviklings- eller omlægningstjek.

Arbejdspakke 6: Øget rådgivning omfattet af de minimis ved omlægningstjek generelt

Arbejdspakke 6 er for de landmænd, der har et ønske om at lægge om til økologi nu eller inden for kort tid. De vil have et behov for at få set nærmere på deres økonomi, planteavl, husdyr, logistik eller salg af primærprodukter. Det kræver, at der bliver regnet på deres økonomi, set på deres sædskifter, muligheden for selvforsyning af foder, nye aftaler med aftagere og evt. udfordringer, en omlægning kan afstedkomme. Det kan også kræve, at der bliver talt med landmandens bank og fundet løsninger ved en omlægning, så denne sker på bedste vis for landmanden, banken og samfundet som helhed.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres her på siden i projektperioden.

Projektperiode

Projektperioden er 1. januar 2016 – 31. december 2016.

Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, puljen ”Tilskud til omlægning-, fastholdelses- og bæredygtighedstjek i primærsektoren”.