Succes med omlægning: Godt fra start og balance i markedet

Formålet med projektet er at formidle viden, der sikrer nye økologer succes med omlægning, samt at hele erhvervet har aktuel produktions- og markedsviden, der tydeliggør de reelle omlægningsbehov fremadrettet, således at der er balance mellem produktion og salg.

Formål

Formålet med projektet er at formidle viden, der sikrer nye økologer succes med omlægning, samt at hele erhvervet har aktuel produktions- og markedsviden, der tydeliggør de reelle omlægningsbehov fremadrettet, således at der er balance mellem produktion og salg.

Forventede effekt

Det forventes, at projektet

 • Sikrer, at de konventionelle landmænd, der inden for de sidste 2 år har lagt om til økologi, kommer godt fra start og får indgående kendskab til økologisk drift og mulighederne for at producere og afsætte økologiske fødevarer på den pågældende bedrift.
 • Bidrager til videnspredning og kvalificerer beslutninger i omlægningsprocessen gennem en målrettet formidlingsindsats
 • Øger samarbejdet mellem f.eks. økologiske mælkeproducenter og planteavlere, f.eks. i forhold til at udnytte husdyrgødning optimalt og opnå mere alsidige og stærke sædskifter.
 • Bidrager til at minimere antallet af fejl ved nye omlæggeres første kontrolbesøg.
 • Sikrer en bredere faglig forankring, større faglig sikkerhed i de nye økologers arbejde, samt udvikling af eksisterende økologiske bedrifter i nøje kalibrering til markedet.
 • Motiverer flere konventionelle landmænd til at omlægge til en, for dem, mere økonomisk rentabel produktionsform.

Aktiviteter

Projektets indeholder følgende aktiviteter:

 • Fem regionale Godt fra start møder for nye økologer og økologer, der har omlagt mere jord de seneste to år.
 • Introduktion til fagligt relevante medier, der kan give input til faglige udfordringer.
 • Oprettelse af samarbejds-/netværksgrupper, der kan støtte og hjælpe i hverdagen.
 • Kortlægning af viden om den aktuelle økologiske produktion og markedsbehov, så markedets efterspørgsel og mangler afdækkes.
 • Formidling af markedets reelle behov for råvarer og yderligere omlægning de kommende år.

Resultater

Projektets resultater stilles gratis til rådighed og offentliggøres løbende her på siden.

Kunne økologi være noget for dig?

Godt fra start

Der afholdes fem regionale Godt fra start møder for nye økologer og økologer, der i de to seneste år har omlagt mere jord. Møderne afholdes:

Præsentationer på Godt fra start-møderne

Artikler

Projektperiode

August 2016 - december 2016.

 

Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.