Klima, energi og biogas

undefined
Husdyrgødning - bedriftens bæredygtige brændstof
BioEnergy Farm 2 har til formål at levere uvildig rådgivning til landmænd, der er interesserede i biogas.

undefined
Klimakataloget - 34 ideer til et bedre klima (2010)
Klimakataloget kommer med råd til, hvordan klimabelastningen kan reduceres på mark-, stald- og bedriftsniveau.

undefined
Klimaoptimering - økologisk bedrift med ægproduktion
Læs om hvordan klimabelastningen på en økologisk dansk modelejendom med ægproduktion, kan reduceres.

undefined
Klimaoptimering - økologisk bedrift med kødproduktion og planteavl
Læs her hvordan klimaoptimering på en ejendom med planteavl og stude på naturarealer, kan reducere CO2-udledningen.

undefined
Klimaoptimering - økologisk malkekvægsbedrift
På en ejendom med malkekvæg, gennemgås mulige tiltag for reduktion af klimabelastningen. Tiltagene varierer fra mindre ændringer i daglig praksis til optimering af bedriften.

undefined
Klimaoptimering - økologisk bedrift med planteavl
Med den rette indsats kan en økologisk modelejendom med planteproduktion blive CO2 neutral. Læs her om efterafgrøder og investeringer i alternative energikilder.

undefined
Klimaoptimering - økologisk bedrift med svineproduktion og planteavl
Klimabelastningen på ejendomme med søer, slagtesvin og planteavl kan reduceres. Læs om relevante klimatiltag her.

undefined
Klimastrategi for økologisk jordbrug
Læs her om målsætninger for klimaindsatsen i det økologiske jordbrug. I hæftet udpeges indsatsområder og centrale virkemidler.

undefined
Sustaingas - hvad er bæredygtig biogas produktion?
Pjecen her præsenterer et regneværktøj til at estimere, hvad biogas kan gøre for økonomien på din bedrift.

undefinedØkologisk biogas i BordingPjecen beskriver drift, opbygning og produktion i et økologisk drevet biogasanlæg i Bording. Biogas anlægget blev sat i drift i 2009 og er Danmarks første økologiske anlæg.