Kvæg, får og geder

Økologisk græsningslaug - noget for dig? udviklingsveje for den økologiske mælkeproduktion holistisk afgræsning Geder på græs - velfungerende afgræsning med økologiske malkegeder Begræns udviklingen af ormemiddelresistens Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs Leverikter - derfor mangler leveren Manual til koliv 100 Manual til kvieliv 100 Økologisk engkalv Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger Kalvekød med ko - manual for produktion af kalvekød med ammetanter Sen fravænning af kalve Økologiske sengebåse Hø er godt foder til kvæg Økologiske kalve - veje til velfærd Farvel til antibiotika

undefined

Økologisk græsningslaug - noget for dig? (2016)

I hæftet finder du gode erfaringer fra græsningslaug og inspiration til, hvordan et økologisk græsningslaug kan oprettes og drives.

Udviklingsveje for den økologiske mælkeproduktion

Idekatalog: udviklingsveje for den økologiske mælkeproduktion (2015)

Kataloget giver inspiration til mulige udviklingsveje for den økologiske mælkeproduktion i marken, i stalden, via bedrifts- og maskinsamarbejde samt ved forbedret styring af kapacitetsomkostninger og finansiering.

undefined

De evige græsmarker - holistisk afgræsning
”De evige græsmarker” giver en introduktion til principperne i holistisk afgræsning. Fordelene ved metoden forventes over tid at være øgede græsudbytter, færre udfordringer med parasitter, en mere porøs jordstruktur og øget vandholdningskapacitet.

undefined
Geder på græs - velfungerende afgræsning med økologiske malkegeder (2012)
Geder på græs er godt for økonomien og smagen af mælken, men kræver god græsmarkstyring. Hæftet leverer erfaringer fra gedemælksproducenter samt relevant faglig viden om geder og afgræsning.

undefined
Begræns udviklingen af ormemiddelresistens
Anbefalinger til praksis i forbindelse med behandling af orm hos får.

undefined
Erfaringer og ideer om økologiske kalve, løbekvier og goldkøer på græs (2011)
Hæftet leverer forslag til nemme og tilgængelige justeringer, der skal sikre adgangen til græs og øge velfærden hos småkalve, løbekvier og goldkøer.

undefined
Leverikter - derfor mangler leveren
Folder om leveriktens udbredelse og livscyklus hos får, samt forebyggelse og behandling.

undefined
Manual til koliv 100 - vurdering af køernes velfærd
Hæftet er et hjælpemiddel til vurdering af velfærd hos køer. Ved hjælp af manualen kan du, sammen med det tilhørende regneark og registreringsskema, vurdere velfærden på din ejendom.

undefined
Manual til kvieliv 100 - vurdering af kviens velfærd
Værktøj til vurdering af velfærd hos kvier.

undefined
Økologisk engkalv - manual for produktion af kalvekød med ammetanter (2008)
Projektet Økologisk Engkalv har til formål, at kombinere produktionen af højkvalitets økologisk kalvekød, naturpleje og bedre dyrevelfærd. Hæftet samler erfaringer med afgræsning samt kødproduktion med tyrekalve og ammetanter, af racen stor malkerace.

undefined
Sortbroget jysk malkerace (SJM) - bevaring gennem udvikling (2013)
I rapporten vurderes Sortbroget Jysk Malkerace til naturpleje. Racens egnethed til naturpleje vurderes på baggrund af vegetations observationer på afgræssede arealer sammenlignet med frahegnede arealer.

undefined
Pleje af fugtige vedvarende græsarealer med kvæg og maskiner (2012)
I denne rapport undersøges strategier til pleje af våde arealer. Afgræsning med økologiske ungdyr samt slåning med maskine afprøves på våde eng-arealer domineret af lysesiv.

undefined
Sen fravænning af kalve i malkekvægsbesætninger (2013)
Detaljeret gennemgang af landmand Henrik Pedersens erfaringer med senfravænning af kalve. Kalvenes tilvækst og trivsel dokumenteres og vurderes.

undefined
Kalvekød med ko - manual for produktion af kalvekød med ammetanter (2014)
Produktion af kalvekød med ammetanter er en meningsfuld måde, at begrænse det store spild af tyrekalve i mælkeproduktionen. I hæftet her kan du læse om erfaringer med ammetanter.

undefined
Sen fravænning af kalve
Lille folder om erfaringerne med sen fravænning af kalve.

undefined
Inspiration og ideer til indretning og forbedring af økologiske sengebåse (2006)
Gennemgang af forskellige typer af sengebåse med henblik på at øge velfærden i sengebåsestalde.

undefined
Hø er godt foder til kvæg - det kan vi også lave i DanmarkFremstilling af hø kræver godt håndværk, men hø har mange gode foderegenskaber. Læs her om alt fra græsblandinger til presning og hvad man gør når vejret svigter.

undefined
Økologiske kalve - veje til velfærd (2004)
Mød fire økologiske landmænd, der har ekstra fokus på kalvevelfærden på deres ejendom. På den måde har de nedbragt dødeligheden og øget sundheden.

undefined
Farvel til antibiotika (2003)
Læs om 12 landmænds erfaringer med at reducere eller helt udfase brugen af antibiotika. I hæftet præsenteres deres erfaringer og råd om bl.a. staldforhold, fodring og malkning.