Planteavl og grøntsager

Det økologiske gødningskatalog Dyrkningsvejledning til urter Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning Økospor - innovative økologiske dyrkningssystemer Piledyrkning uden pesticider Økologisk græsfrøavl Kompostering og opbygning af jordens frugtbarhed røsalgets urtehæfte - guide til de mest anvendte urter i landbruget Håndbog i økologiske sædskifter Stankelben på økologiske kvægbrug Opbygning af jordens frugtbarhed med kompost

undefined
Opbygning af jordens frugtbarhed med kompost (2016)

Vejledning i opbygning af jordens frugtbarhed med kompost

 


Det økologiske gødningskatalog (2014)
Det økologiske gødningskatalog leverer 25 forslag til at sikre næringsstofpuljen i jorden. Kataloget indeholder forslag til tilførsel fra gødningsmidler baseret på biomasse, planlægning af sædskifte og samarbejde med andre producenter, der bidrager positivt til at opretholde en næringsrig jord.

undefined
Dyrkningsvejledning til urter (2010)
Vejledning til etablering af urter i græsblandinger eller som ren bestand. Vejledningen kommer med anbefalinger fra etablering af urterne til håndtering efter høst.

undefined
Økologisk planteproduktion uden brug af konventionel gødning
I hæftet fortæller 10 rutinerede økologiske landmænd om deres sædskifter, og hvilke overvejelser de gør sig ved udsigten til, at konventionel gødning skal udfases.

undefined
Økospor
Fem økologiske grønsagsproducenter afprøver faste kørespor, reduceret jordbearbejdning og øget brug af grøngødning.

undefined
Piledyrkning uden pesticider (2015)
Vejledning til dyrkning af pil uden pesticider. Information om alt fra arealvalg og plantning til høst og afsætning.

undefined
Økologisk græsfrøavl (2015)
Hæftet om økologisk græsfrøavl samler erfaringer om dansk græsfrøavl fra landsforsøg, frøkonsulenter og frøavlere. Hæftet behandler græsfrøavl fra etablering til tørring.

undefined
Kompostering og opbygning af jordens frugtbarhed
I denne pjece kan du læse om vigtigheden af kompostering samt få gode råd til, hvordan du bevarer jordens kulstof lager.

undefined
Frøsalgets urtehæfte - guide til de mest anvendte urter i landbruget (2011)
Katalog over urter til godt foder. Urtehæftet er udgivet af Frøsalget.

undefined
Håndbog i økologiske sædskifter (2012)
Et godt sædskifte er afgørende i økologisk jordbrug. Læs om hvordan du opretholder jordens frugtbarhed, tilgængelighed af næringsstoffer samt planternes sundhed gennem et godt sædskifte.

undefined
Stankelben på økologiske kvægbrug (2006)
Folder om stankelbenslarver og om hvordan de mest effektivt bekæmpes.