Faste kørespor i specialafgrøder

Interessen for faste kørespor i marken vokser. I grøntsagskulturer, hvor der er mange og tunge overkørsler i løbet af året, er det en særlig udfordring at anvende faste kørespor. Filmen herunder viser, hvordan det kan gribes an, og hvad avleren Peter Bay Knudsen får ud af metoden.

 

Materialet er udarbejdet i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.


 

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne