Økologisk græsfrøavl

Den nyeste viden om økologisk græsfrøavl fra dygtige frøavlere, fra frøkonsulenter i frøfirmaerne, og fra landsforsøg med dyrkning og gødskning af økologisk græsfrø og fra forskning.

Økologisk græsfrøavl dækker et areal på ikke mere end ca. 3.000 ha i Danmark. Ikke desto mindre er det en meget vigtig produktion for økologerne, og med en voksende efterspørgsel på økologiske frø, først og fremmest i Europa, men også på et spirende verdensmarked, må vi kunne forvente en positiv udvikling fremadrettet, med behov for et større areal med græsfrø i Danmark.

Hos planteavlere kan græsfrøproduktion med fordel indgå i et kornsædskifte som en faglig udfordring med et potentielt højt dækningsbidrag. Hvis landmanden kan sit kram slår frøgræsavl sjældent fejl, hverken udbyttemæssigt eller økonomisk.

Det står dog klart, at der stadig kan opnås forbedringer for den enkelte græsfrøavler. Her har vi samlet viden fra dygtige frøavlere, fra frøkonsulenter i frøfirmaerne, og fra landsforsøg med dyrkning og gødskning af økologisk græsfrø og fra forskning.