Kapitel 6: Slutbemærkning

Slutbemærkning til vejledningen Opbygning af jordens frugtbarhed med kompost.

Hvis indholdet af varig humus kunne øges fra 2 til 5 % i de øverste 25 cm af jordbunden, ville der kunne bindes 125 tons CO2 pr hektar i adskillelige hundrede år og dermed lagres betydelige mængder kulstof. Tilmed ville opbygningen af en mere frugtbar jord mindske gødningsbehovet i det økologiske jordbrug. De afledte effekter af at pleje jorden, og dermed øge jordfrugtbarheden, er mange og påvirker sundheden af vores fødevarer. Denne vejledning er skrevet ud fra min nuværende bedste viden og anbefaling. Forhold som endnu ikke er afklaret eller afprøvet, har jeg bevidst udeladt. Der er så vidt muligt angivet kildehenvisninger, således at særligt interesserede har mulighed for at fordybe sig. Det er klart, at en sådan vejledning aldrig kan blive fyldestgørende. Den er tænkt som en appetitvækker og skrevet med håb om, at så mange som muligt vil gøre brug af den og omsætte anvisningerne til praksis.

Martin Beck, oktober 2015.

 

Vejledningen er udarbejdet i projektet Jordforbedring med kompost fra flere kilder, som er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne