Kapitel 7: Henvisninger og videre læsning

Her på siden findes henvisninger fra vejledningen Opbygning af jordens frugtbarhed med kompost og inspiration til videre læsning om emnet.

Boas 1958: Friedrich Boas, Zeigerpflanzen – Umgang mit Unkräutern in der Ackerlandschaft

Dencker 2015: Knud Dencker Jensen, personlige samtaler og gårdbesøg

Heilmann 2015: Hartmut Heilmann, foredrag samt upubliceret skift fra 2015

Hennig 2011: Erhard Hennig, Geheimnisse der fruchtbaren Böden – Humuswirtschaft als bewahrerin unserer natürlichen Lebensgrundlagen

Ingham 2006: Elaine Ingham, Ph.D. Soil Biology, se også http://www.soilfoodweb.com/

Kinsey 2014: Neal Kinsey, Hands-on Agronomy

Lowenfels & Lewis 2010: Jeff Lowenfels & Wayne Lewis, Teaming with Microbes, The organic gardener’s guide to the soil food web (med særlig tak til Klaus Søgård for denne gave!)

Näser 2015: Dietmar Näser, www.gruenebruecke.de, personlige samtaler, kursus og foredrag

Pfeiffer 2012: Ehrenfried Pfeiffer, Weeds – what they tell us

Robertson 2015: Ian Robertson, Sustainable Soil Management, http://soiladvice.com/index.html, personlige samtaler, foredrag

Rusch 1968: Hans Peter Rusch, Bodenfruchtbarkeit – Eine Studie biologischen Denkens

Savory 2015: Allan Savory. Holistic Management, http://savory.global/

Steiner, 1924: Rudolf Steiner, Landbrugskurset – Bidrag til en fornyelse af landbruget på åndsvidenskabeligt grundlag.

Voisin 1959: André Voisin, Grass productivity

Witte 2014: Walter Witte, Die Mikrobielle Carbonisierung, Teil 1.

 

Vejledningen er udarbejdet i projektet Jordforbedring med kompost fra flere kilder, som er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

 

undefined

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne