Ukrudt i økologisk vinterraps

Veletableret vinterraps har generelt høj konkurrenceevne over for ukrudt, men er følsom i fremspiringsperioden, særligt over for fuglegræs, kamille, hyrdetaske, agersennep og amsinckia, som kan udkonkurrere raps, hvis betingelserne er til det.

Følsom i fremspiringen

Veletableret vinterraps har stor konkurrenceevne over for ukrudt, men er følsom, når den spirer frem. Vær opmærksom på, om der normalt er stor forekomst af især agersennep, agerkål, amsinckia og fuglegræs. De kan udkonkurrere raps i etableringsfasen, hvis de får betingelserne til det. Det frarådes at dyrke vinterraps på arealer med stort ukrudtstryk da raps vil strække sig i efteråret og dermed være meget følsom for forårsfrost. Er vinterrapsplanterne skadet i foråret eller er det koldt i vejret så vinterrapsen er langsom i vækst, vil især hyrdetaske, kamille og fuglegræs kunne udkonkurrere raps.

Spildkorn

Spildkorn kan være en udfordring i vinterrapsens fremspiring. Det kan være nødvendigt at stubharve en til tre gange og derefter sikre sig ved omhyggelig pløjning, at kornet overdækkes af jord dybt i furen.

Effektiv pløjning inden etablering

Effektiv pløjning og evt. etablering af falsk såbed inden vinterrapsens etablering kan reducere ukrudtsproblemer og vækst af spildkorn. Læs om dette i afsnittet etablering.

Radrens to – tre gange

Er ukrudtsforekomsten normalt stor, anbefales det at etablere på 25 - 50 cm rækkeafstand, så der er plads til at radrense. Læs om dette i afsnittet etablering.

Du kan radrense første gang, når vinterrapsen er spiret frem og inden ukrudtet er vokset så meget, at rækkerne ikke kan ses. Radrenseren skal indstilles, så rapsplanterne ikke overdækkes med jord. Anden radrensning kan ske i slutningen af september/starten af oktober, når rapsen er vokset så meget, at der kan skubbes jord ind i rækken under bladene. En tredje radrensning kan ske i foråret. Der køres relativt hurtigt og med en indstilling af radrenseren, så der skubbes jord ind i rækkerne.

Ukrudt i vinterraps

Kvik

Kvik
Kvik og andet rodukrudt er svært at bekæmpe efter vinterrapsens etablering og skal bekæmpes ved pløjning inden etablering.Foto: Claus Østergaard.

Kamille

Kamille
Kamille er et problem i mange vinterrapsmarker, fordi den vokser sammen med rapsen og derfor er svær at bekæmpe mekanisk. Samtidig er kamillens frø svære at frasortere i høsten. Foto: Claus Østergaard.

Agerkål

Agerkål
Både agerkål og agersennep udvintrer, men kan give udfordringer i den kritiske periode i efteråret, når rapsplanten spirer og udvikler sig.

Amsinckia /gulurt

 

 

Gulurt
Amsinckia – eller gulurt – er en invasiv, generende og tabsvoldende ukrudt, som både spirer frem i foråret og efteråret og overvintrer. Foto: Claus Østergaard.

Fuglegræs

Fuglegræs er Danmarks hyppigste ukrudtsart og forekommer i alle afgrøder og på alle jordtyper. Frøene er spiredygtige fra marts til oktober, og planten blomstrer stort set hele året. Den har en meget stor frøproduktion, på op til 15.000 frø pr. plante.

Hyrdetaske

Hyrdetaske er i kålblomstfamilien, ligesom raps. Det betyder, at den kan vedligeholde sædskiftesygdomme. Planten er enårig og spirer både frem i efterår og forår og overvintrer.

Mere viden

  • På siden Fri for rodukrudt har vi samlet nyttig viden og gode erfaringer om forebyggelse og bekæmpelse af rodukrudt.
  • I vejledningen Opbygning af jordens frugtbarhed med kompost kan du i kapitel 5 læse mere om forskellige ukrudtsplanter (tidsler, kvik, skræpper, kamille, melder, flyvehavre mfl.) og deres betydning som indikatorer for jordens mikrobielle tilstand.
  • I vejledningen Økologisk græsfrøavl kan du læse om forebyggelse og bekæmpelse af nogle af de ukrudtstyper, som også har stor betydning i vinterrapsmarken.

Til forsiden

Til kompendiets forside

Stabile udbytter i økologisk vinterraps

Kompendiet er udarbejdet i projektet Stabile udbytter i økologisk vinterraps. Projektet er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet

 

Logo Erhvervsudviklingsordningen

Link til Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne