Svovlmangel i økologiske afgrøder

Svovlmangel i økologiske afgrøder er relativt almindeligt, da udnyttelsen af svovl fra organiske gødninger som fx gylle er lav. Det kan derfor være nødvendigt med supplerende svovlgødskning.

Svovlbehovet kan i flere tilfælde opfyldes med efterafgrøder, gylle, atmosfærisk nedfald og vanding. Men særligt vintersæd uden vanding samt kløvergræs og vinterraps kan have behov for supplering med alternativ svovlgødskning for at kunne opnå fuldt udbyttepotentiale.

Svovlmangel i kløvergræs

Især kløvergræs til slæt har et stort svovlbehov, mens behovet kan være en smule mindre i marker til afgræsning.

Det vil altid være nødvendigt at tilføre svovl til kløvergræs, hvis der ikke vandes, eller hvis der ikke har været en efterafgrøde året inden. Ligeledes kan det i nogle tilfælde også være nødvendigt at tilføre svovl, hvis man ikke har tilført gylle i mindst 10 år på marken.

Det betyder, at der i mange tilfælde i kløvergræs er behov for supplerende svovlgødskning ud over de almindeligt anvendte organiske svovlgødninger.

Svovlmangel i vintersæd

I vintersæd kan der opstå svovlmangel på både let og sværere jord, hvis marken ikke vandes. Vander man med 60-70 mm, svarer det til ca. 10 kg S pr. ha, hvilket er nok til at opfylde afgrødens svovlbehov.

Svovlmangel i vinterraps

I vinterraps er svovlbehovet særligt stort, og der vil derfor være behov for supplerende svovlgødskning for at opnå fuldt udbyttepotentiale.

Svovlmangel i vårsæd

I vårsæd er svovlbehovet mindre og svovlmangel ikke så udbredt. På lette jorder kan der dog være behov for supplerende svovlgødskning, hvis der ikke vandes og samtidig ikke har været tilført gylle i mindst 10 år.

 

 

Henvisninger:

Eriksen, J. (2009). Advances in Agronomy. Tjele: Department of Agroecology and Environment, Faculty of Agricultural Sciences, Aarhus University.

Askegaard, M. (01. 06 2016). Gødninger med svovl til økologiske afgrøder, 01-03-2016. https://www.landbrugsinfo.dk/Oekologi/Planteavl/Goedskning/Sider/Goedninger_med_svovl_oeko_afgroeder.aspx