Samarbejde mellem økologiske bedrifter

Find skemaer til samarbejdsaftaler mellem økologiske bedrifter, f.eks. græsnings-, handels- og kviepasningsaftaler.

Skemaerne herunder kan downloades og bruges som tjeklister og modeller for samarbejdsaftaler til landmænd, der ønsker at etablere et samarbejde med andre økologiske bedrifter.

Materialer til samarbejde

Samarbejdsaftaler til download

Maskinsamarbejde

Aftale om handel med foder

Kviepasningsaftale

Græsningsaftale

Aftale om overførsel af husdyrgødning

Bereningsskemaer (excel) til download

Maskinberegning - overblik over maskinparken

Salg af grovfoder

Kviepasning - beregning af pris pr foderdag

Samlet oversigt med skemaer

Download samlet oversigt og introduktion til alle skemaer

Find økologisk samarbejdspartner

I facebookgrupperne Økonetværk Sjælland, Økonetværk Fyn og Økonetværk Jylland deler vi viden og erfaringer om økologisk landbrug, og vi hjælper hinanden med spørgsmål om alt fra dyrkning af foder til køb af dyr. I netværket kan du også finde samarbejdspartnere i dit lokalområde. Skriv dit opslag i gruppen og kom i dialog med en mulig samarbejdspartner. Meld dig ind i netværket i dit område her:

Økonetværk Sjælland

Økonetværk Fyn

Økonetværk Jylland

Om samarbejde mellem landmænd

Samarbejde skaber to vindere og ingen tabere, da du sammen med din samarbejdspartner vil få både en økonomisk gevinst og et bedre sædskifte ud af samarbejdet. Så sig ja til samarbejdet, hvis du:

 • Har brug for mere grovfoder til dine dyr
 • Har for meget husdyrgødning
 • Har "kløvertræthed"
 • Har brug for husdyrgødning til dine marker
 • Har brug for ukrudtsbekæmpelse

Hvorfor samarbejde?

Ved at samarbejde optimerer du din bedrift og får økonomiske fordele. Og du får også:

 • En bedre udnyttelse af husdyrgødningen
 • Et mere alsidigt sædskifte
 • Mindre udsving i udbytte
 • Dialog med andre landmænd
 • Et alternativ til jordkøb

Film om samarbejdsmuligheder

Mælkeproducent Frode Hjort Gregersen og kornproducent og møller Michael Norman Larsen fortæller om nogle af de fordele de opnår ved at samarbejde om bl.a. foderproduktion og sædskifter.

Filmen herunder præsenterer tre økologiske økologiske landmænd i Sønderjylland, og giver et indblik i nogle af de faglige og sociale fordele, landmændene opnår ved at samarbejde om bl.a. billigere foderproduktion, kviepasning og bedre sædskifter.

I gang med samarbejde

Din økologikonsulent kan hjælpe dig med:

 • At finde en samarbejdspartner
 • At regne en rimelig pris ud på gødning og foder
 • At udarbejde en samarbejdsaftale
 • At sætte gang i samarbejdet og være med til at udvikle det

Også for dig, der vil lægge om

Hvis du overvejer at lægge om til økologi, er samarbejde også vejen frem for dig, eksempelvis når:

 • Du har for mange husdyr i forhold til arealets størrelse
 • Dit areal er for lille areal til optimal sædskifte
 • Du ikke har husdyrgødning på bedriften

 

Samarbejdsmaterialet er udviklet i projektet "Mere økologisk synergi med samarbejdende økologiske bedrifter". Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug.