Asger Overgaard, Tinghøjgaard

Flydende sædskifte. 50% vintersæd, 20% vårsæd, 20% kløvergræs og 10% frø. Små marker, kuperet og veldrænede. Begrænsede muligheder for afgrøder og derfor vælges afgrøder, der giver en høj pris og er konkurrencestærke overfor ukrudt.

552 ha, JB. 4-8, planteavl

Mere kløvergræs og bælgsæd i sædskiftet

"Det vigtigste vi har foretaget os, er at vi har øget arealet med kløvergræs", fortæller Asger. Siden vi snakkede med Asger i 2009 har han indgået et samarbejde med 2 kvægavlere. De henter slæt og ensilage og så modtager Asger gødning fra dem. "Det betyder at andelen af kløvergræs er gået fra 20 % til ca.25 %. Derudover er der generelt kommet mere vårsæd ind i vores sædskifte og desuden har vi øget arealet med bælgsæd. Så mit sædskifte har ændret sig en del siden 2009" siger Asger.

"Jeg håber der kommer mere viden inden vi rent faktisk står over for en udfasning" siger Asger, "Jeg er sikker på det godt kan lade sig gøre at udfase. Der skal nok komme løsninger, jeg synes bare ikke vi har dem lige nu" slutter han.

Asgers bud på fordele, udfordringer og løsninger ved udfasning af konventionel gødning

Fordelene ved udfasning

 • Det giver troværdighed. Og vi skal udnytte den markedsfordel det giver både på pris og markedsandel.
 • Multifunktionelle landbrug - samarbejde, oplevelser. Vi bliver nødt til at få en anden struktur på landbrugene og indgå i samarbejde eller tænke mere kreativt fremover i oplevelser og bondegårdsferie.

De største udfordringer ved udfasning

 • Udbytte niveauet vil falde og det bliver svært at lave frøgræs. Som det er lige nu tror jeg ikke der er frøgræs i mit sædskifte efter udfasning.

Mulige løsninger

 • Multifunktionelle landbrug - samarbejde med byboer. Vi skal give dem oplevelser, måske skal de selv være med til at dyrke en lille del af jorden eller give dyrene vand. En slags CSA landbrug.
 • Samarbejde med naboer - kan være en løsning til at få de optimale sædskifter.
 • Specialprodukter - vi skal gøre mere ved råvaren og lave special produkter i stedet for bulkvarer, der kan produceres meget billigere andre steder.

Sædskifte 2009

 1. Korn: byg, hvede, spelt, havre: 4-6 t/ha
 2. Bælgsæd: 6,5 t/ha
 3. Frøgræs: Engsvingel 1300 kg/ha
 4. Grøngødning/ Kløvergræs: 5-6000 FE/år

Gødning

Der importeres økologisk kvæggødning og konventionel svinegylle. Tildeling af gødning er i prioriteret rækkefølge som følgende: Engsvingel, spelt, rug, vårbyg, havre, kløvergræs.

Sædskifteprincip

Sædskiftet er flydende. I princippet er fordelingen 50% vintersæd, 20% vårsæd, 20% kløvergræs (heraf ca. 20 ha med permanent græs) og 10% frø (Engsvingel og rødkløver). Mange af markerne er små, kuperet og veldrænede. Nogle af markerne har højt ukrudtstryk, andre manganmangel og på nogle er det svært med forårspløjning. Det giver begrænsede muligheder for afgrøder og derfor vælges afgrøder, der giver en høj pris og er konkurrencestærke overfor ukrudt. Marker, der ikke skal stubbehandles, har enten udlæg eller mellemafgrøde, overvejende kløvergræs. Det er vigtigt at sørge for havrefri og bælgsædsfri år samt undgå kløvertræthed.

De vigtigste erfaringer med sædskifte

 • Positive: Det er rigtig godt med grøngødning 1-2 år forud for vintersæd og havre, gerne med iblanding af lucerne i kløvergræsmarker.
 • Negative: Det er svært at lykkes med konkurrencesvage afgrøder, specielt hvis der ingen eller begrænset mængde gødning er til rådighed. (eks. vårbyg, vårhvede)

Jordbehandling

Kløvergræs til slæt er et billigt og effektivt middel mod rodukrudt i forhold til jordbehandling. Forårspløjer kun marker, der kan tåle det pga. maskinøkonomi og opretholdelse af godt såbed.

Veksling mellem enårige afgrøder, som vårsæd mod kamille og skræppe og vintersæd mod bl.a. korsblomstrede samt 2-årige slætmarker mod frø- og rodukrudt og 2-årige frømarker mod frøukrudt, holder ukrudtet i skak.

Overvejelser omkring økologisk planteproduktion uden konventionel gødning

Sædskiftet er allerede delvist tilpasset. I fremtiden kommer bælgsæd igen ind i sædskiftet som fast afgrøde og måske en højere andel af kløvergræs end i det nuværende. Der kommer sikkert lavere udbytter men også lavere maskinomkostninger uden konventionel gødning.

Gode råd til andre plante-avlere omkring sædskifte

 • Veksling mellem enårige afgrøder, 2-årige slætmarker og frømarker holder ukrudtet i skak.
 • Kløvergræs til slæt er billigt og effektivt mod rodukrudt.
 • Vælg konkurrencestærke afgrøder.

Afsluttende kommentar omkring udfasning af konventionel gødning

Måske skal vi lære mere fra vores økologiske kollegaer i udlandet og i mindre grad skele til vores konventionelle kollegaer. Økologi og drøvtyggere hører sammen, hvis ikke på samme bedrift, så bør et sammenarbejde indgås. Ren planteavl er ude af balance udbyttemæssigt, ukrudtsmæssigt og økonomisk.

Se 10 cases om økologisk planteproduktion