Foreningens udspil til ny udviklingsplatform for økologi

Økologien er en succes, og vi elsker vores røde Ø-mærke. Men vi har nået grænsen for, hvor meget EU vil tillade, at Ø-mærket kan udvikle sig. Men vi vil videre med økologi. Ligesom samfundet og forbrugerne stiller nye krav.

Vi og vores medlemmer vil videre med økologi - blandt andet i forhold til klimaet, social ansvarlighed og dyrevelfærd.

Desværre går udviklingen i EU, som lægger et loft for, hvad der kan kræves under det røde Ø-mærke, alt for langsomt. Derfor arbejder Økologisk Landsforening nu målrettet på at rykke økologien videre. Vi er kommet med et udspil til en ny platform for udvikling af økologi – en platform, der vil løfte økologi på områder som klimaet, socialt ansvar, dyrevelfærd og biodiversitet. Det skaber samtidig styrket forbrugeropbakning til økologi.

Det er vigtigt med en bred involvering i arbejdet - alle skal høres om udspillet. Derfor har vi de foregående måneder afholdt flere end 30 møder rundt om i landet, hvor både landmænd, virksomheder, madprofessionelle, supermarkeder og alment interesserede personer har været repræsenteret. Det er sådan en involvering og et samarbejde, der skal til, for at vi sammen kan styrke økologien.

Vi ønsker at løfte økologi på flere niveauer:

Først og fremmest vil vi fortsat arbejde for, at der er en klar lovgivning på området, så barren sættes højt for økologi og garanterer forbrugeren merværdi. Det er Ø-mærket og EU's økologilogo, der signalerer, at kravene til økologer er overholdt. Dette er fundamentet i pyramiden.

Oven på den solide bund står branchaftaler, som vi vil styrke, så vi løfter økologi videre. Alle berørte økologer får indflydelse i brancheaftaler, som løfter økologien på f.eks. dyrevelfærd.

Ovenover disse brancheaftaler – i toppen af pyramiden - har vi de enkelte gårde, hvor deres arbejde med bæredygtighed styrkes på individuelt plan, hvad enten det handler om miljø- eller klimatiltag, højere dyrevelfærd eller socialt ansvar. Dermed trækker frontløber-økologer yderligere i den positive udvikling.

Læs også: Formandens tanker: Gang i udviklingen

Individuelle regler giver større frihed

Når vi fremadrettet bygger videre på Ø-mærket, ønsker vi - frem for ufleksible, ensartede regler på alle nye områder - at de økologiske landmænd får en større frihed til at udvikle økologi på egen gård ud fra fælles mål og inspiration fra gårudviklingsgrupper og evt. bæredygtighedstjek. Landmænd vælger selv fra et katalog af virkningsfulde handlinger, hvilke tiltag der skal bringe bedriften i mål på f.eks. klimaområdet. Det er jo ikke alle bedrifter, der er ens og har de samme behov.

I løbet af den tid, debatterne om denne udvikling har fundet sted, har de mange deltagere fremhævet især fem forhold: klima, biodiversitet, dyrevelfærd, socialt ansvar samt recirkulering og næringsstoffer. Der er også udviklet et forslag til en form for diplomordning, der - ligesom de økologiske spisemærker i restauranter og professionelle køkkener - kan signalere høje ambitionsniveauer for økologi.

Muligheden for et økoplusmærke, som vil kunne synliggøre det løft, som brancheaftaler og gårdudviklingsplaner skaber, har også være livligt debatteret.

Efter at have afholdt en række landsmøder lægger vi nu op til, at fremtidens økologi delvist baseres på gårdudviklingsaftaler:

 

Økologi - Så det mærkes fra Økologisk Landsforening

Se også den tidligere brochure fra før landsmøderne her

Involvering prioriteres højt

Udviklingsprocessen skal også fremadrettet ske i det åbne rum, så alle har mulighed for at bidrage med holdninger, viden og forslag. I januar-februar afholdt vi to stormøder med de økologiske virksomheder og 10 regionale møder her:

• Økologiens Hus, Åbyhøj d. 16. januar
• Tylstrup Kro, Tylstrup, d. 18. januar
• Fødevarepark Skjern Enge d. 19. januar
• Marias Køkken og kursusværksted, Fredericia d. 30. januar
• Hellevad Vandmølle, Rødekro d. 31. januar
• Knuthenlund, Stokkemarke d. 2. februar
• Drejergården, Hvalsø d. 6. februar
• Gartnerirådgivningen, Odense d. 7. februar
• Stengården, Birkerød d. 8. februar
• Halkær Kro og Kulturhus, Nibe d. 27. februar (se nedenstående video fra mødet)

 

Den 10. marts præsenterede vi på Generalforsamlingen, hvad vi havde hørt på de mange møder, og debatterede flere elementer.

Henover foråret vil vi tilpasse og videreudvikle udspillet på baggrund af den brede involvering. I 2. halvår 2017 vil der være nye runder med drøftelse, debat og fælles udvikling på lokalmøder med udvalg og samarbejdspartnere. I marts 2018 vil vi så fremlægge de endelige tiltag på årets generalforsamling, træffe en beslutning og komme i gang med at implementere forslagene.

Vær med til at udvikle dansk økologi – følg med her på siden og mød gerne op til vores fremtidige debatmøder.

Læs også: Formandens tanker: Om et nyt Ø-mærke

Se også billeder fra en række af møderne på Facebook.