Øko-formand i DR2 om antibiotika i landbruget

DR2 Dagen satte onsdag fokus på antibiotikaforbruget i landbruget. Formand for Økologisk Landsforening, Per Kølster, var inviteret i studiet for at forklare, hvorfor det økologiske landbrug har et markant lavere antibiotikaforbrug end det konventionelle landbrug.

Antibiotikaforbruget i fjerkræbranchen er cirka firdoblet fra 2012 til 2015. Og for nyligt kom det frem, at det langt fra lykkedes svineproducenterne at halvere brugen af det resistensskabende antibiotikum, tetracyklin, som branchen ellers havde lovet.

Med de oplysninger indledte værterne på DR2 Dagen onsdag en udsendelse, der satte fokus på antibiotikaforbruget i landbruget.

 

Se udsendelsen her

(Indslaget kommer cirka et minut og 30 sekunder inde i udsendelsen)

 

- Antibiotika bliver anvendt mere som en regel end en undtagelse. Det skal være lige omvendt. Antibiotika skal anvendes som en undtagelse snarere end en regel, siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Odense Universitetshospital, i programmet og udtrykker bekymring om, at det stigende antibiotikaforbrug i landbruget fører til resistente bakterier, som kan gøre mennesker syge.

Han peger imidlertid på, at der findes flere gode rollemodeller, som det konventionelle landbrug kan lade sig inspirere af.

- Vi må ikke glemme, at økologerne hele har tiden kunnet producere uden brug af antibiotika, siger han.

Robuste øko-grise

Økologisk Landsforenings formand, Per Kølster, var inviteret i studiet for at forklare, hvorfor antibiotikaforbruget i det økologiske landbrug er væsentligt lavere end i det konventionelle.

Eksempelvis er forbruget af antibiotika til økologiske pattegrise 20 gange lavere end i den konventionelle produktion, mens antibiotikaforbruget til økologiske slagtesvin er 10 gange lavere.

- Det, vi gør, og har gjort hele vejen igennem er at prøve og forstå, hvad der er dyrenes naturlige behov, siger Per Kølster i udsendelsen.

Han peger på, at de økologiske grise bl.a. kommer ud og får lys, luft og motion, at de får grovfoder, som er godt for deres velbefindende samt at smågrisene bliver taget fra moren senere – hvilket alt sammen er med til at udvikle robuste grise.