Fodermangel viser stort behov for mere økologi

Der er brug for en markant større omlægning til økologisk landbrug for at følge med efterspørgslen på økologisk foder.

Efterspørgslen på økologisk foder til husdyrproduktion er steget med næsten 30 pct. i 2016, beretter DLG, Europas næststørste landbrugsorganisation.

Det understreger, hvor vigtigt det er, at omlægningen til økologi fortsætter, så planteavlerne kan producere mere økologisk foder, fortæller Jens Peter Hermansen, der er økologikonsulent hos Økologisk Landsforening.

- Økologisk Landsforening har i år fået midler til at lave et gratis omlægningstjek af 250 bedrifter, og behovet for økologisk foder viser, hvor vigtigt det er at fortsætte omlægningsprojektet også næste år, siger Jens Peter Hermansen.

Alle, der ejer og forvalter jord, har mulighed for at søge om et omlægningstjek – det kan således være både landmænd, fonde eller eksempelvis kommuner.

- Vi har også masser af kompetencer til at hjælpe med den efterfølgende rådgivning, efter at man har omlagt landbruget til økologi, siger Jens Peter Hermansen.

Økologisk Landsforening rådgiver også efter omlægning

Rådgivningen begrænser sig ikke kun til de økologiske dyrkningsmetoder, men omfatter eksempelvis også klimatiltag, naturpleje og hvordan socialøkonomiske virksomheder kan løfte samfundsmæssige opgaver. Som eksempel nævner Jens Peter Hermansen, at man lige nu er i dialog med en sjællandsk kommune, der ønsker at etablere et værested som landbrug, der producerer økologiske grønsager til kommunens egne institutioner.

DLG’s tal, som viser, at der bliver behov for at omlægge arealer svarende til 30.000 tons afgrøder i 2017, er netop offentliggjort i virksomhedens årsrapport. Chefen for økologi hos DLG, Henrik Kløve udtaler i den forbindelse, at man er meget interesseret i at komme i kontakt med flere økologiske planteavlere.


Ønsker du at høre mere om de økologiske omlægningstjek, kan du kontakte Jens Peter Hermansen på 61 97 49 10 eller jph@okologi.dk