Økologisk jordbæravl – ny dyrkningsvejledning på svensk

Svenske Jordbruksverket har revideret sin vejledning om økologisk dyrkning af jordbær. Det har de gjort grundigt, så der nu ligger en gedigen sag på 60 sider, man kan gå om bord i.

Selvfølgelig kan man ikke direkte overføre en svensk dyrkningsvejledning til danske forhold, men mon ikke der skulle gemme sig nogle guldkorn, som danske avlere kan tage til sig i den nyreviderede rapport Ekologisk odling afv jordgubbar, som Jordbruksverket netop har udgivet?

Der er beskrivelser af plantens biologi og af de almindeligste sorter, af sædskifte og velegnede forfrugter, af skadevoldere og forebyggende foranstaltninger, og der er gode råd om blomstrende grøngødninger, bestøvning og biodiversitet i og omkring marken. Ukrudtsbekæmpelse er grundigt behandlet.

Vejledningen kommer rundt om dyrkning på bar jord og i plastbaner. Den er fuld af billeder, der illustrerer teksten, bl.a. fine nærbilleder af skadegørere i jordbær.