Øko-omlægning af avlsbesætninger er nu tilladt

Økologisk Landsforening glæder sig over, at Landbrugs- og fiskeristyrelsen nu har besluttet, at alle eksisterende husdyrbesætninger - også avlsbesætninger - kan omlægges til økologi.

Indtil nu har myndighederne ment, at fjerkræ, der ikke lægger æg til konsum, kun kan lægges om til økologi, hvis de er under tre dage gamle, når de kommer ind på en økologisk bedrift.

- Men vi har påpeget overfor myndighederne, at det ifølge økologi-reglerne kun er hvis, du indsætter dyr på en eksisterende økologisk bedrift, at der er krav til, hvor gamle dyrene må være, når de sættes ind. Første gang en landmand beslutter sig for at lægge sin bedrift om til økologi, kan alle dyr på bedriften blive økologiske, forklarer Sybille Kyed.

Hun peger på, reglerne indtil nu har afholdt flere husdyrproducenter med truede husdyrracer fra at lægge om til økologi.

- Det har primært været producenter med truede husdyrracer, der har været berørt af den hidtidige tolkning af reglerne, fordi de arbejder med en genetik, som man ikke bare kan starte op på ny. Men det ville også berøre avlsbesætninger af alle husdyrracer, som ville lægge om til økologi. Så vi er meget glade for, at myndighederne har lyttet til os, siger Sybille Kyed.