Økologer tænker på klimaet

20 pct. af Danmarks drivhusgasudledning kommer fra landbruget - det skal der gøres noget ved. Økologisk Landsforening arbejder for et CO2-neutralt øko-landbrug.

Landbruget er en væsentlig udleder af drivhusgasser - det skal der handles på.

Derfor er klimakataloget fra 2010, der indeholder en lang række klimaindsatser, fundet frem, støvet af og opdateret. Det nye, opdaterede katalog skal hjælpe økologerne med at forbedre deres klimaprofil.

- Det, vi overordnet vil, er at vise, at det økologiske landbrug tænker på klimaet. Vi får hele tiden at vide, at vi ikke klarer os godt nok på dette område, og 20 pct. af Danmarks drivhusgasudledning kommer fra landbruget. Det erkender vi, og derfor skal vi gøre noget ved det.

Det fortæller Mette Kronborg, der er økologikonsulent med speciale i klima ved Økologisk Landsforening. Hun arbejder på et projekt, der skal forstærke indsatsen i det økologiske landbrug, hvor formålet er at få fornyet fokus på en forbedring af økologiens klimaprofil. Det skal bl.a. opnås ved hjælp af et klimakatalog, der netop er færdigredigeret.

Kataloget er en opdateret version af klimakataloget fra 2010 og indeholder 40 tiltag, der skal nedsætte energiforbruget, øge produktionen af vedvarende energi, sænke udledningen af drivhusgasser og øge kulstofbindingen i dyrkningsjorden.

Vi må ikke sidde på hænderne

- Vi arbejder for et CO2-neutralt økologisk landbrug. Det arbejder mange landmænd allerede hen imod, men der er kræfter og potentiale til at gøre endnu mere – den udfordring skal vi gribe. Vi vil stå i spidsen for en reduktion af drivhusgasser fra landbruget, og det vil vi gøre ved at tænke helhedsorienteret med klimatiltag, der også omhandler vedvarende energi, jordfrugtbarhed og dyrevelfærd. Det er det, der giver mening for klimaet og for den enkelte økologisk landmand, forklarer Mette Kronborg.

I kataloget er der sat tal på hvert enkelt tiltags bidrag til at mindske udledningen af drivhusgasser. Desuden er der sat tal på, hvor stor investering det kræver, og hvor lang tilbagebetalingstiden er, så landmanden har en idé om, hvordan det hænger sammen økonomisk.

Tallene er estimater, da der i mange af udregningerne er brugt normtal fra IPCC, eftersom der stadig mangler forskningsresultater på mange af områderne i dansk regi.

- For størstedelen af klimatiltagene i det reviderede Klimakatalog gælder det, at de er veldokumenterede i forhold til at reducere klimabelastningen fra landbruget. Vi har også inkluderet klimatiltag, hvor der endnu mangler danske forskningsresultater, men hvor klimaeffekten er vist positiv andre steder, og hvor tiltaget harmonerer rigtig godt med det at være økologisk landmand. Den manglende nøjagtighed i udregning af drivhusgasudledning på bedriftsniveau gør en regulering på området særdeles problematisk på nuværende tidspunkt. Men vi kan ikke bare sidde på hænderne og vente, ind til mere præcise tal foreligger, fortæller Mette Kronborg og fortsætter:

- EU-Kommissionen lægger op til, at de ikke-kvotebelagte sektorer som landbrug, transport og boliger i 2030 skal reducere udledningerne med 39 pct. i forhold til sektorens udledninger i 2005. Derfor er det forventeligt, at der på sigt kommer en regulering for disse sektorer. Derfor kan klimatiltagene også være med til at gøre de økologiske landmænd omstillingsparate med tiltag, der samtidig harmonerer med de økologiske principper.

Indsatsen skal ske på bedriftsniveau

Ifølge Mette Kronborg er vejen til at nedbringe drivhusgasudledning fra landbruget en målrettet indsats på den enkelte bedrift. Bedriften skal derfor have overblik over de konkrete klimaudfordringer og reduktionsmuligheder, der er på bedriften, og indblik i de handlemuligheder og tiltag, der er nødvendige for at nedsætte klimabelastningen.

Klimakataloget skal derfor bruges, når Økologisk Landsforening, som en del af projektet, skal gennemføre en klimaoptimering og udarbejde en klimahandlingsplan på bedriftsniveau hos 40 økologiske landmænd i Vejle og Vesthimmerlands kommuner.

Desuden vil der udbydes erfa-grupper - såkaldte klimaskoler - til disse økologiske landmænd, så de sammen kan forbedre deres klimaprofil med udgangspunkt i deres klimahandlingsplaner.

På nuværende tidspunkt er klimaoptimeringsværktøjet kun lavet til kvægbedrifter, men på sigt håber Mette Kronborg at det kan dække alle driftsgrene.

Klimakataloget ligger som elektronisk udgave på Økologisk Landsforenings hjemmeside.

Projektet kører frem til årsskiftet og er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.