Regeringen varsler klimaplan for landbruget

Inden årets udgang vil regeringen fremlægge en plan for, hvordan landbruget kan bidrage til den danske klimaindsats. Økologisk Landsforening har allerede påbegyndt et klimaprojekt, der skal mindske økologernes klimabelastning.

Det danske landbrug skal forberede sig på nye klimatiltag. Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) har nemlig meddelt, at regeringen i løbet af i år vil komme med en strategi for, hvordan Danmark kan leve op til EU's klimakrav.

Ifølge kravet skal Danmark samlet set reducere udledningen af drivhusgasser med 39 pct. inden 2030 i forhold til 2005-niveauet. Den ikke-kvotebelagte sektor - der bl.a. dækker over landbruget - skal reducere sin udledning med 30 pct. - denne sektor dækker omkring 60 pct. af EU’s samlede udledninger.

- Lad mig hertil understrege, at landbruget allerede har bidraget væsentligt til klimaindsatsen. Det skal landbruget også gøre fremover, men det er regeringens klare hensigt, at det skal ske på en måde, der er til størst mulig gavn for klimaet og mindst mulig belastning for økonomien og erhvervet, skriver Lars Christian Lilleholt i et svar til folketingsmedlem og partifælle Thomas Danielsen ifølge Landbrugsavisen.

Læs også: Økologer og kommuner i klima-samarbejde

Økologer samarbejder om klimaet

Økologisk Landsforening er allerede i gang med en række klimatiltag. Tidligere i denne måned lancerede foreningen projektet 'Forstærket klimaindsats i landbruget', der skal hjælpe de danske landmænd med at sænke deres klimabelastning, og et samarbejde med to kommuner er blevet igangsat.

Økologiske landmænd i Vejle Kommune og Vesthimmerlands Kommune får derfor de kommende måneder tilbud om at få udarbejdet en klimahandlingsplan eller bæredygtighedsanalyse for bedriften samt efterfølgende deltage i ’Klimaskoler’.

I Vesthimmerland Kommune ser Niels Krebs Hansen, formand for Teknik & Miljø, samarbejdet som en mulighed for at være frontløber på klimaområdet.

- Vi forventer, at der en dag kommer klimaregulering også på landbrugsområdet, og projektet giver os mulighed for at være på forkant med udviklingen. At projektet foregår på økologiske brug er ikke afgørende for os. Vi forventer at få en viden, som forvaltningen kan anvende bredt i landbruget, siger Niels Krebs Hansen.

Vejle Kommune betragter samarbejdet med Økologisk Landsforening som et konkret indspil til kommunens klima- og miljøpolitik.

- Vi er altid interesseret i at deltage i nye projekter, som kan gavne klima og natur. Hvis klimahandlingsplaner på samme tid kan optimere landmandens drift, er det et tiltag, vi gerne støtter og går aktivt ind i, siger Natur og Miljøudvalgets formand Søren Peschardt.

Projektet kører frem til årsskiftet og er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.