Lad græsset gro

KLIMATILTAG #25: Jo mere højde på græsset over jorden, jo mere rodmasse under og dermed større indlejring af kulstof i jorden.

Flere økologiske kvægbrugere er begyndt at eksperimentere med afgræsningssystemer med mange folde, der afgræsses kortvarigt og får lang hviletid. Systemet kaldes holistisk afgræsning eller intensiv rotationsafgræsning. Klimaeffekten gennem kulstoflejring i jorden er beregnet til 376 kg/ha.

Læs mere i Økologisk Landsforenings Klimakatalog, der netop er revideret.

Læs om afgræsningssystemet i Holistisk afgræsning – intensiv rotationsafgræsning.

Se filmen De evige græsmarker.

Klimatiltag #25 fra Økologisk Landsforening