Lad køerne hente sommerfoderet

KLIMATILTAG #32: Jo mere græs, køerne selv henter i marken, jo mere diesel sparer du, og jo mindre bliver CO2-udledningen.

Flerårige græsmarker er i sig selv klimavenlige, fordi de lagrer kulstof i jorden. Lader du samtidig køerne hente mest muligt græs selv i sommerhalvåret, sparer du diesel til slæt, finsnitning, sammenkørsel og udfodring. CO2-udledningen ved maskinel høst af græs er 128 kg/ha.

Og så er det også en god forretning. For hvert kg græs-tørstof, man kan hæve det daglige optag, venter en årlig gevinst pr. ko på 150 kr.

De dygtigste mælkeproducenter mht. afgræsning, opnår et dagligt græsoptag hos køerne på 10-12 FEN i gennemsnit i græsningssæsonen. 

Læs mere i Økologisk Landsforenings Klimakatalog, der netop er revideret.

Læs også artiklen ’Mere græs til køerne’ fra Økologisk Landsforenings projekt Mere græs til køer i store besætninger.

Klimatiltag #32 fra Økologisk Landsforening