Notat til Fødevarestyrelsen viser stort ressourcespild ved gældende medicinregler

Medicinforbruget er meget lavt i økologisk landbrug, men medicinpakker er meget store. Det resulterer i et stort ressourcespild og risiko for uhensigtsmæssig antibiotikapraksis. Økologisk Landsforening har med inputs fra blandt andre Danmarks Dyrlægeforening udarbejdet et notat for Fødevarestyrelsen vedrørende konsekvenserne af de store medicinpakker.

Økologiske landmænd må ikke have medicin stående på gården, stille diagnoser for eller indlede medicinsk behandling af dyr. Når dyr af og til bliver syge og kræver behandling, er det en dyrlæge, der stiller diagnose og indleder behandling. Kræves der efterbehandling, udleverer han resten af medicinen til landmanden sammen med instrukser om at udføre den aktuelle efterbehandling. Efter endt behandling, skal landmanden aflevere overskydende medicin til destruktion. Og det viser sig ifølge et notat, Økologisk Landsforening har lavet på forespørgsel fra Fødevarestyrelsen, at der er tale om store mængder.

- Dyrlægen må ikke udlevere en udmålt mængde medicin til en given efterbehandling, men kun hele pakken. Vores egen opgørelse samt tal fra Danmarks Dyrlægeforening viser, at der i de fleste tilfælde udleveres mere end dobbelt så meget medicin, som nødvendig for behandlingerne, og for enkelte dyregrupper flere hundrede gange for meget. Medicinpakninger er designet til konventionelt landbrug, hvor landmændene selv må opbevare medicin på gårdene og indlede behandlinger og i øvrigt også i flere tilfælde kan lave flokbehandlinger, hvor økologer kun må behandle på enkelt dyrsniveau, siger Sybille Kyed, der er landbrugspolitisk chef i Økologisk Landsforening, og opridser konsekvenserne af de store emballager:

- Det giver et ressourcespild af miljøfremmede stoffer. Det øger risiko for utilsigtede regelovertrædelser som følge af, at medicinen ikke afhændes hurtigt nok, og det animerer til anvendelse af bredspektrede antibiotika for at undgå efterbehandlinger. Desuden giver det et skævt billede af medicinforbruget i økologisk landbrug, som reelt er langt lavere, end statistikerne viser, siger Sybille Kyed.

Økonomisk byrde for økologer

Omregnet i kroner og ører er der også tale om en reel økonomisk byrde, hvor økologiske landmænd betaler mere end det dobbelte for medicin til den samme sygdomsbehandling som en konventionel kollega. Medicinpaknings-sagen har været en mærkesag for Økologisk Landsforening i en årrække. Sybille Kyed ser det som et godt tegn, at Fødevarestyrelsen har bedt om et notat i sagen, inden de politiske forhandlinger om Veterinærforlig III er afsluttet.