Nu kan du hjælpe landbruget med at blive mere klimavenligt

Et nyt initiativ giver dig mulighed for at hjælpe dansk landbrug med at blive mere klimavenligt - og samtidig blive belønnet for det.

Et lille økonomisk bidrag fra dig kan være med til at gøre dansk økologisk landbrug endnu mere klimavenligt. Coop har netop lanceret sit crowdfunding-projekt, hvor man kan støtte forskellige fødevareinitiativer, og blandt dem finder man Økologisk Landsforenings klimaprojekt, der har brug for midler til at få sænket økologernes udledning af drivhusgasser.

”Det er vigtigt, at vi bevæger os fremad og tager ansvar for de klimaudfordringer, som vi alle sammen står over for. Det økologiske landbrugs klimaprofil skal forbedres, og vi skal i gang nu,” siger Mette Kronborg, der er klimakonsulent hos Økologisk Landsforening.

En femtedel af Danmarks samlede klimabelastning kommer fra landbruget, og det er især køerne, som belaster klimaet, eftersom de udleder metangas, når de fordøjer deres foder. Gassen er omtrent 25 gange mere potent end CO2.

Fem landmænd skal hjælpe deres kolleger

Økologisk landsforenings nye klimakatalog viser landmændene 40 klimaløsninger, og med din hjælp får foreningen midler til at uddele kataloget til alle Danmarks 3.300 økologiske landmænd.

Samtidig kan vi udpege fem økologiske landmænd til at være klimafrontløbere – en i hver af Danmarks fem regioner. Landmændene kan på den måde agere ambassadører og hjælpe deres kolleger med at sænke deres udledning af drivhusgasser.

”På den måde kan den klimavenlige gård komme på dagsordenen. Vi skal videre med klimaet – og vi skal videre nu,” fastslår Mette Kronborg.

Vælger man at støtte klimainitiativet, vil man modtage belønninger, som alt efter beløbets størrelse eksempelvis kan være en rundvisning på en såkaldt klimagård, nyhedsbreve og en videohilsen.

Skal hjælpe de små lokalsamfund

Coops crowfunding-portal blev lanceret i begyndelsen af april og går ud på, at borgerne kan give penge til landbrugsprojekter og samtidig opnå fordele – enten i form af renteindtægter eller andre former for belønning. Bliver projektet ikke til noget, fordi der mangler finansiering, vil man få sine penge refunderet.

Økologisk Landsforening har også projekterne 'Børn som økologiske bønder' og 'Gi en økologisk gartner' med i crowdfunding-puljen.

Coops initiativ kan bl.a. være med til at styrke den lokale produktion og finde nye, bedre landbrugsmetoder, har projektets direktør, Charlotte Skovgaard, forklaret til Politiken:

"Vores undersøgelser viser, at medlemmerne har en stor og stigende interesse for lokale fødevarer; de vil gerne støtte de små samfunds virksomheder, de vil gerne involvere sig. Og så er de optaget af de historier, der gemmer sig bag mange af de nye innovative fødevareproducenter, der dukker op i disse år."