Trepattede køer er ikke noget stort problem

Det er udbredt praksis blandt økologiske mælkeproducenter at afgolde enkeltkirtler ifm. mastitis og kronisk forhøjet celletal. De fleste anser ikke trepattede køer som noget stort problem eller en ekstra arbejdsbelastning.

Økologiske malkekvægsbesætninger har strammere regler for brug af antibiotika end konventionelle og medicinforbruget er da også mindre. En alternativ måde at håndtere milde yverbetændelser på kan være at afgolde enkeltkirtler. Nogle gange bliver kirtlen igen produktiv og kan malkes med efter en kælvning. Det er da også ret udbredt at inseminere trepattede køer.
Det skriver Aarhus Universitet DCA på baggrund af en spørgeundersøgelse, som 34 økologiske mælkeproducenter har besvaret.

Kun en tredjedel af landmændene slagter de trepattede køer efterfølgende. De fleste inseminerer den igen og lader den forblive i produktionen i den kommende laktation. 

Forskerne ved AU er i gang med et studie i fem økologiske malkekvægsbesætninger, der skal afdække flere aspekter af afgoldning af enkeltkirtler.

Økologisk Landsforening har udarbejdet forskelligt materiale om, hvordan man nedsætter forbruget af antibiotika til kvæg.